Subsidies in zes stappen

Bij het aanvragen van je subsidie doorloop je een reeks informatieluiken: zes voor bovenlokale projecten en vijf voor een topsportproject. De tabs bovenaan het invulformulier staan elk voor een informatieluik. Elke tab is vergezeld van een icoon. Zo is er een icoon voor ‘aanvrager’, ‘project’, ‘minimale eisen’, ‘bovenlokaliteit’, ‘beoordelingscriteria’ en ‘dien in’. Als je een aanvraag indient voor topsportinfrastructuur, valt het tabblad ‘bovenlokaliteit’ weg.

 

Heb je niet meteen alle nodige gegevens bij de hand? Geen probleem. Eens je je reeds ingevulde gegevens een eerste keer hebt opgeslagen, ontvang je van ons een mail met een link. Via die link kan je steeds terug naar jouw dossier om het verder af te werken.

 

Het dossier moet ons ten laatste samen met alle gevraagde bijlagen op 30 september 2017 om 23:59 u digitaal bereiken.

 

Na het online indienen van je volledig ingevulde dossier ontvang je een e-mail ter bevestiging van ontvangst. 

Geen bevestigingsmail = dossier niet geldig ingediend!

 

Je bevestigingsmail bevat bovendien een automatisch gegenereerd PDF-document van je zopas ingediend dossier. Omdat je het aanvraagformulier nog niet digitaal kan ondertekenen, vragen wij je de PDF te ondertekenen en ons het ondertekende document uiterlijk 31 oktober 12:00 u te laten toekomen in (of aangetekend op te sturen naar) de kantoren van Sport Vlaanderen, afdeling Sportinfrastructuur, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.

 

 

Criteria en voorwaarden

tafelvoetbal

Je kunt een subsidiedossier indienen voor bovenlokale sportinfrastructuur en voor topsportinfrastructuur, met telkens twee opties: renovatie of nieuwbouw.

 

Bij een topsportinfrastructuurproject moet er sprake zijn van prioritair gebruik voor topsporters en/ of een topsportfederatie(s). 

 

Wil je enkel de inrichting van een topsportinfrastructuur verbeteren, vul je het aanvraagformulier 'topsportinfrastructuur renovatie’ in. 

 

Een topsportinfrastructuurproject kan je enkel in het eerste jaar van elke olympiade indienen.

 

Een bovenlokaal sportinfrastructuurproject kan je jaarlijks indienen: de deadline is telkens opnieuw 31 maart. In 2017 is deze deadline uitzonderlijk 30 september 2017, 12:00 u.

Maak je dossier aan

Je bent nu helemaal klaar om je subsidiedossier aan te maken en in te dienen. Kies hieronder de subsidie die je wil aanvragen:

Wie contacteer je bij vragen

 Stijn Boons

 +32 2 553 69 97

  stijn.boons@sport.vlaanderen 

 Beleidsmedewerker

 Sven Meert

 +32 2 553 69 61

  sven.meert@sport.vlaanderen 

 Beleidsmedewerker

Terug naar boven