Subsidies in zes stappen

Bij het aanvragen van je subsidie doorloop je een reeks informatieluiken: zes voor bovenlokale projecten en vijf voor een topsportproject. De tabs bovenaan het invulformulier staan elk voor een informatieluik. Elke tab is vergezeld van een icoon. Zo is er een icoon voor ‘aanvrager’, ‘project’, ‘minimale eisen’, ‘bovenlokaliteit’, ‘beoordelingscriteria’ en ‘dien in’. Als je een aanvraag indient voor topsportinfrastructuur, valt het tabblad ‘bovenlokaliteit’ weg.

 

Heb je niet meteen alle nodige gegevens bij de hand? Geen probleem. Eens je je reeds ingevulde gegevens een eerste keer hebt opgeslagen, ontvang je van ons een mail met een link. Via die link kan je steeds terug naar jouw dossier om het verder af te werken.

 

Een dossier moet ons ten laatste samen met alle gevraagde bijlagen jaarlijks op 31 maart om 23:59 u digitaal bereiken.

 

Na het online indienen van je volledig ingevulde dossier ontvang je een e-mail ter bevestiging van ontvangst. 

Geen bevestigingsmail = dossier niet geldig ingediend!

 

Je bevestigingsmail bevat bovendien een automatisch gegenereerd PDF-document van je zopas ingediend dossier. Omdat je het aanvraagformulier momenteel nog niet digitaal kan ondertekenen, vragen wij je de PDF te ondertekenen. Het ondertekende document stuur je via de gewone post of aangetekend naar Sport Vlaanderen, afdeling Sportinfrastructuur, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.

Dit document moet ons uiterlijk op 30 april 2018 bereiken.

 

 

 

Criteria en voorwaarden

tafelvoetbal

Je kunt een subsidiedossier indienen voor bovenlokale sportinfrastructuur en voor topsportinfrastructuur, met telkens twee opties: renovatie of nieuwbouw.

 

Een bovenlokaal sportinfrastructuurproject kan je jaarlijks indienen: de deadline is telkens opnieuw 31 maart.

 

Een topsportinfrastructuurproject kan je enkel in het eerste jaar van elke olympiade indienen (2017, 2021, ...).

 

In 2018 kan je geen subsidieaanvraag indienen voor topsportinfrastructuur.
 

Maak je dossier aan

Vooraleer je een subsidieaanvraag indient, kan je simuleren of je dossier voldoende bovenlokaal is en voldoet aan de 9 minimale eisen. Na de simulatie kan je dan onmiddellijk starten met het indienen van je subsidieaanvraag.

Wie contacteer je bij vragen

 Stijn Boons

 +32 2 553 69 97

  stijn.boons@sport.vlaanderen 

 Beleidsmedewerker

 Sven Meert

 +32 2 553 69 61

  sven.meert@sport.vlaanderen 

 Beleidsmedewerker

Decreten bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Terug naar boven