Visie

Visie

De sportinnovatiecampus is een gemeenschappelijk project van Howest en Sport Vlaanderen.

De Sportinnovatiecampus is een bruisende en innoverende plek die actoren in sport, bewegen en actieve gezondheid verbindt.

Het heeft de ambitie een proeftuin te zijn om ondernemende en vernieuwende partners (inclusief Howest & Sport Vlaanderen) te ondersteunen, hosten, verbinden en die maximaal te laten ontplooien.

 

Voor wie

Voor wie

De sportinnovatiecampus focust op recreatie en preventie en zet in op nieuwe trends zoals meer beleving, interactie, informele sportbeoefening, laagdrempelig bewegen en technologische ondersteuning.

Het geeft de kans en ruimte aan sportfederaties, sportclubs en spelers in de sport- en gezondheidssector om te experimenteren met nieuwe bewegingsvormen, methodieken, coaching, technologie en producten.

Hoe

Hoe

De flexibele ruimtes zijn multimediaal top ingericht in functie van optimaal coachen, lesgeven, evenementen, navormingen, opleidingen en testings.

Vanuit een multidisciplinaire insteek werken Howeststudenten (en projectmedewerkers) vraaggestuurd op cases uit het werkveld. De fusion tussen technisch-creatieve opleidingen (gamedesign, productontwerp, IT en multimedia) en de gezondheidsopleidingen (Sport en bewegen, Lichamelijke Opvoeding, Toegepaste Gezondheidswetenschappen, …) levert inspirerende resultaten op.

Historiek

Historiek

In 2011 tekenden Howest en Sport Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw en exploitatie van de Sport- en beweeghal van de toekomst (huidige Sportinnovatiecampus). Het huidige ontwerp omvat een gebouw van 30 op 40m en verbindt met zijn ruimtes meerdere functionaliteiten zoals bewegen, sporten, ontmoeten, coachen, motiveren, onderzoeken, opleiden, testen en ontwikkelen.

De multidisciplinaire aanpak en het complementair inzetten van gemeenschapsmiddelen tussen twee overheidspartijen, Sport Vlaanderen en Howest, loste de initiële vraag op tot meer infrastructuur voor beide partijen en wederzijdse versterking.

De voorbije jaren is verder gewerkt op de opportuniteiten en ‘content’ van zo’n Sportinnovatiecampus. Focus ligt telkens op het multidisciplinair vernieuwen & innoveren, zowel in beweeg- en sportaanbod, maar ook in de te benaderen doelgroepen, manieren van coachen en technologische omkadering. De expertise van Howest en zijn gedifferentieerde opleidingsportefeuille gelinkt aan de draagkracht van een speler als Sport Vlaanderen zorgt dat de opgebouwde expertise en gedeelde netwerken klaar staan om structureel verder uitgebouwd te worden.