Brainstorm mee rond sport in de toekomst

Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) is blij dat ze ook tijdens dit derde sportinnovatiecongres i.s.m. Sport Vlaanderen een innovatiekamp kan aanbieden voor studenten die een sportopleiding volgen aan een Vlaamse Universiteit of Hogeschool. Tijdens het innovatiekamp brainstormen teams van studenten over sport in de toekomst. Deelname voor de studenten is gratis.

Hoe verloopt de brainstorm

Vlajo, Sport Vlaanderen en Tomorrowlab willen graag weten hoe studenten uit de sector over sport in de toekomst denken. Daarom schreef Sport Vlaanderen in samenwerking met TomorrowLab, vier toekomstscenario’s uit. We dompelen de studenten eerst onder in de vier scenario’s. Daarna kunnen ze hierrond brainstormen. De brainstorm gebeurt in gemengde teams, over de verschillende hogescholen en universiteiten heen.

 

Na de bainstorm leggen Sport Vlaanderen en TomorrowLab aan de studenten uit wat ze met de output van de brainstorm gaan doen.

 

Indien je dat wenst, zal Sport Vlaanderen na verwerking van de output de resultaten op jouw hogeschool of universiteit komen toelichten.

Programma

09u30 – 10u30 Ontvangst

10u30 – 11u30 Keynote Speaker Steven Van Belleghem.

11u30 – 12u30 Onderdompelen in de 4 toekomstscenario’s, kader voor de brainstormsessie.

12u30 – 13u00 Lunch

13u00 – 15u00 Brainstormsessie

15u00 – 16u00 Vrije toegang tot het congres

16u00 – 16u45 Panelgesprek en plenaire afsluiter van het congres

16u45 – 18u30 Netwerkmoment en receptie

Hoe inschrijven

Inschrijven kan door te mailen naar karen.dejonckheere@vlajo.org met volgende gegevens: school, studierichting, studiejaar en geschat aantal studenten die zullen deelnemen.

Deelname aan het innovatiekamp gratis is, maar de inschrijvingen verlopen uitsluitend via Vlajo verlopen

 

Inschrijven kan tot 31 mei 2019.