Mag mijn kind gewoon deelnemen aan activiteiten, werkingen en kampen?

Ja! Je kind mag deze zomer op sportkamp. Ten minste als je kind: 

 • niet ziek is op moment van deelname en tot minimaal 5 dagen voor deelname niet ziek is geweest (symptomen zoals hoesten, ademhalingsproblemen, verstopte neus...)
 • niet tot een risicogroep behoort

 

Hoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind deelnemen mits jouw toestemming, of als je een attest van de dokter hebt. Zie ook de volgende vraag: 'Mag mijn kind als risicopatiënt deelnemen aan sportkampen?'

Mag mijn kind als risicopatiënt deelnemen aan sportkampen?

Of je kind tot een risicogroep behoort, kan je nagaan in deze lijst

 

Voor sommige van deze risicogroepen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een chronische ziekte die onder controle is met medicatie, is het voldoende dat je als ouder toestemming geeftom jouw kind te laten deelnemen aan een sportkamp. Heb je hierover toch nog twijfels, raadpleeg dan steeds een arts die samen met jou kan beoordelen of en hoe je kind op sportkamp. 

 

Voor andere risicogroepen is toestemming van de arts wel nodig om deel te kunnen nemen.

 

Ongeacht je zelf of je arts de toestemming geeft om deel te nemen, bespreek ook met de begeleiding indien er speciale zorg of aandacht nodig is. Misschien lijken sommige zaken vooraf moeilijk of niet haalbaar, maar zijn ze dat na het gesprek wel.

Mijn kind heeft een beperking, mag hij of zij mee op sportkamp?

Zeker. We zijn uitgegaan van een inclusieve aanpak bij de organisatie van onze sportkampen. Ons doel is dan ook dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen deelnemen deze zomer.

 

We bespreken graag met jou mogelijke drempels of aandachtspunten. Indien nodig schakelen we ook de huisarts in. Zo trachten we aan de maatregelen te voldoen en samen oplossingen te zoeken.

 

We doen er alles aan om deze zomer zoveel mogelijk kinderen te laten genieten van een sportkamp en dat met respect voor de nodige gezondheidsmaatregelen. Gezien de uitzonderlijke situatie kan het soms gebeuren dat niet alles kan doorgaan zoals gepland. We bespreken alles graag met jullie persoonlijk.

Moeten kinderen 1,5m afstand houden tijdens een sportkamp?

Elk sportkamp voor jongeren wordt opgesplitst in bubbels van maximaal 50 personen.

 

Binnen die bubbel moet je kind geen anderhalve meter afstand houden. De activiteiten kunnen gewoon doorgaan met contact tussen de deelnemers van 1 bubbel. De kinderen spelen, eten, slapen, dansen en knutselen… binnen de eigen bubbel en zonder contact met de andere bubbel(s). Geen social distancing dus binnen de bubbel, wel bubbel distancing!

 

Binnen de bubbels maken we een onderscheid tussen -12- en +12-jarigen met betrekking tot de intensiteit van het contact. Vanaf 12 jaar is er een hoger besmettingsgevaar. Daar houden we bij de keuze van de activiteiten rekening mee. Ook "externe sportkampers" (sportkampers die niet blijven slapen) van 12 en ouder moeten aan social distancing doen en mondmaskers gebruiken wanneer dat nodig is (zie ook 'Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het sportkamp?').

Moet mijn kind een mondmasker dragen tijdens het sportkamp?

Binnen de bubbel van je kind is dat niet nodig. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen kinderen jonger dan 12 en kinderen van 12 of ouder.

 

Zo zijn er bepaalde situaties waarbij +12-jarigen wel een mondmasker moeten dragen:

 • wanneer je het openbaar vervoer neemt of op drukke plaatsen komt waar je geen afstand kan houden
 • wanneer je contact hebt met externen
 • Bij het op- en afhaalmoment

 

We raden je dan ook aan een mondmasker mee te geven aan de jongeren die ouder zijn dan 12.

 

Onze begeleiders zelf zullen een mondmasker dragen wanneer zij geen 1,5 m afstand kunnen bewaren van bv. andere bubbels of bij het verzorgen van een wonde van kinderen.

Moet ik dan zelf voor mondmaskers zorgen voor mijn kind?

Kinderen jonger dan 12 moeten in principe geen mondmaskers dragen. Deelnemers van 12 jaar en ouder kan het dus wel gevraagd worden in functie van verplaatsingen, contact met externen,…

 

Is jouw kind 12 of ouder, geef dan indien mogelijk een mondmasker mee. Sowieso zorgen wij voor een aantal back-up exemplaren.

Wat moet ik doen bij het afzetten en ophalen van mijn kinderen?

We vragen om:

 • de voorziene af- en ophaallocatie te respecteren (we voorzien zoveel als mogelijk ‘kiss and ride zones)
 • altijd 1,5m afstand te behouden van andere ouders en kinderen
 • een mondmasker te dragen

Is er een bezoekdag of toonmoment voorzien?

We vermijden zoveel mogelijk het contact met mensen buiten de bubbel. Een bezoekdag of toonmoment voor jou als ouder zit er dit jaar dus niet in.

Wanneer moet ik de medische fiche van mijn kind aanleveren?

 

Zoals elk jaar vragen we je om ons een medische fiche van je kind te bezorgen. Om de info goed te kunnen verwerken en om het onthaalmoment snel en efficiënt te laten verlopen, vragen we jou om dit document ingevuld aan ons terug te bezorgen ten laatste 5 dagen voorafgaand aan het kamp.

 

Indien je kind tot de risicogroep behoort, overleg dan zeker met je huisarts en voeg indien nodig een medisch geschiktheidsattest van de huisarts toe aan het medisch dossier.

Wat als mijn kind symptomen van besmetting vertoont voorafgaand aan het kamp?

Indien jouw kind positief is getest op COVID-19, mag hij/zij enkel deelnemen aan het kamp indien de start van het kamp minstens 7 dagen na de start van de ziekte is en op voorwaarde dat hij of zij minstens 3 dagen symptoomvrij is.

 

Indien jouw kind ziek is geweest voorafgaand aan het kamp, maar negatief is getest op COVID-19 of een test niet noodzakelijk was, kan hij/zij deelnemen indien hij of zij 3 dagen symptoomvrij is voorafgaand aan de start van het kamp.

 

Indien jouw kind lid is van een primaire bubbel (= de gezinsbubbel) waar één van de betrokkenen onlangs getroffen is door COVID-19, kan hij/zij deelnemen aan het kamp:

 • indien het laatste hoog-risico-contact 14 dagen is geleden
 • 14 dagen nadat het gezinslid dat positief testte de thuisisolatie kon stoppen
 • indien de positieve test 7 dagen geleden is en de geteste persoon al 3 dagen symptoomvrij is.

Wat als mijn kind ziek wordt tijdens het sportkamp?

Wanneer een kind ziek wordt, volgen we een vaste procedure:

 1. De begeleiders voorzien een quarantaine ruimte op de locatie waar ze je kind dan apart kunnen zetten (met een chirurgisch masker) wanneer er vermoeden van besmetting is.

 2. Als je kind ziek wordt, moet je je kind komen ophalen en er zelf binnen de 24 uur mee naar een arts gaan. Indien nodig moet je het kins laten testen op COVID-19.

 3. Als de begeleiders vinden dat je kind er ernstig aan toe is, zullen ze je kind naar een huisarts in de buurt van het kamp brengen en mag het pas daarna naar huis vertrekken.

 

Is je kind getest op COVID-19? Deel het resultaat van deze test zeker mee aan de kampleiding zodat ook wij de nodige maatregelen kunnen nemen. Test je kind positief en word je nadien gecontacteerd door de tracing inspecteurs, geef hen dan alle nodige informatie.  

 

In afwachting dat je je zieke kind komt ophalen, mogen wij het kind 1 dosis paracetamol toedienen in geval van koorts of pijn.

 

Wat als een andere deelnemer tijdens het kamp ziek wordt?

In afwachting van het testresultaat, blijven de andere deelnemers van die bubbel op de kampplaats.

 

Indien de bewuste deelnemer positief test op COVID-19, zetten we alle kampen in de betrokken bubbel stop. Alle kinderen uit de bubbel moeten door de ouders worden opgehaald en zich laten testen. De kinderen uit de betrokken bubbel die positief testen kunnen gedurende 14 dagen na het laatste hoog-risico-contact niet meer deelnemen aan een andere bubbel, tenzij de test al 7 dagen geleden is en de geteste persoon al 3 dagen vrij van symptomen.  

 

Indien de bewuste deelnemer negatief test op COVID-19, blijft het zieke kind thuis maar de kampen gaan gewoon door.

Wat bij symptonen na het kamp?

In het geval één van de deelnemers COVID-19 ontwikkelt in de 2 dagen (dag van terugkeer naar huis = dag ‘0’ ) volgend op dit kamp, moet elk lid van de kampbubbel in quarantaine geplaatst en getest worden.

 

Bovendien kan hij/zij dan niet deelnemen aan een andere groep/kamp gedurende maximum 14 dagen na het einde van dit kamp (mogelijks eerder afhankelijk van het testresultaat: als de test positief blijkt, dan kan na 7 dagen en 3 dagen symptoomvrij terug aan een nieuwe bubbel deelgenomen worden.

 

Is het wel veilig om mijn kind op kamp te laten gaan?

Ja. De beslissing om de sportkampen te laten doorgaan, is goedgekeurd door experten. We voorzien dan ook alle nodige maatregelen.

 

Je kind moet ook de handen blijven wassen.

 • Bij het begin en het einde van een activiteit
 • Voor en na de maaltijd
 • Na een toiletbezoek

 

Hoesten en niezen doet je kind nog altijd in de elleboog. Of in een papieren zakdoekje dat je daarna weggooit in een vuilnisbak met deksel op.

 

Omdat wie vermoeid is, vatbaarder is voor het virus, lassen we deze zomer extra rustmomenten in in de programma’s. 

Gaan uitstappen door deze zomer?

Alle activiteiten vinden zoveel mogelijk in open lucht plaats én op de eigen (kamp)locatie. De experten raden een uitstap naar een andere locatie af, maar het is niet verboden. Indien we toch zouden kiezen om bepaalde uitstappen te laten doorgaan, houden we hierbij rekening met de geldende maatregelen op die locatie en met betrekking tot externen (evt. mondmaskers, afstand houden enz…).

 

Contact met derden op de kamplocatie proberen we zoveel mogelijk te vermijden. 

Mag mijn kind deze zomer naar verschillende sportkampen of jeugdwerkingen gaan?

De ene dag naar het jeugdhuis en de andere dag naar het sportkamp? Virologen raden aan om per week voor één werking te kiezen, en zoveel mogelijk binnen dezelfde bubbel te blijven.

 

Het veiligst is om een periode van 14 dagen in te lassen tussen deelname aan opeenvolgende grote bubbels. Deze tussenperiode maakt het bij een eventuele outbreak duidelijk om te traceren en correct te testen waar de besmetting vandaan komt.

 

Per uitzondering kan een minimale periode van 2 dagen bestaan tussen de deelname aan 2 grote bubbels. Wees je ervan bewust dat het van cruciaal belang is om thuis in de primaire bubbel de gangbare maatregelen te blijven respecteren.

Krijg ik een financiële compensatie in geval het kamp vroegtijdig wordt afgebroken?

Ondanks onze goede voorzorgen kan het zijn dat een kind toch positief test en we een bubbel vroegtijdig moeten stopzetten. In dat geval bieden we per kind wiens kamp is stopgezet een tegoedbon aan voor een volgend sportkamp. De tegoedbon bedraagt 25 euro per gemiste volle dag voor een internaatskamp en 15 euro voor een externaatskamp.

Welke rol kan ik als ouder spelen om de zomer vlot te laten verlopen?

Wees je als ouder ook vooral bewust van het feit dat deze zomer anders zal zijn dan anders. Door te kiezen voor bubbels waarin normaal contact mogelijk is, proberen we het sportkamp voor jouw kind zo normaal mogelijk te laten verlopen.

 

Toch zijn er een aantal zaken waar je als ouder best rekening mee houdt. Zo verloopt de zomer vlot voor jou, jouw kind en de organisatoren: 

 • Als je kind ziek is, kunnen wij deelname weigeren of je vragen je kind op te halen
 • We vermijden contact met externen. Jij, de ouder, maakt geen deel uit van het kamp en behoort niet tot de bubbels. Je wordt dus beschouwd als een externe en hoort je ook zo te gedragen. Dat wil zeggen dat je voorzorgsmaatregelen moet nemen t.a.v. de deelnemers en andere ouders wanneer je je kind brengt en ophaalt. Er zullen dit jaar geen showmomenten of bezoekdagen plaatshebben. We rekenen op jouw begrip.
 • De virologen raden aan om niet te gaan mixen en te kiezen voor 1 soort aanbod per week. Probeer daar als ouder bewust mee om te gaan, hoe meer bubbels in 1 week hoe meer kans dat het virus zich verspreidt.

 

Zorg er samen met ons voor dat kinderen deze zomer volop kunnen spelen, beleven, creatief zijn, sporten,… met zoveel mogelijk vrijheid binnen de grenzen van wat mag. 

Protocol voor sportkampen voor kinderen

Voor de organisatie van onze sportkampen passen we de aanbevelingen uit het Protocol voor sportkampen voor kinderen zoveel mogelijk toe. Dit protocol is opgesteld in overleg met de sector en vanuit de ervaring van organisatoren van sportkampen. Het protocol is aanvullend bij de leidraad voor de heropstart van de sportsector (update 8 juni).