Ik ga op sportkamp, wat nu?!

Je hebt je net ingeschreven voor een van onze fantastische sportkampen, maar dan komen de vragen: wat moet ik zeker meenemen? Wat neem ik vooral NIET mee? Hoe zit het met de maaltijden? Met hoeveel personen lig ik op de kamer? ...  Op deze en veel meer praktische vragen vind je een antwoord op de pagina "sportkampen" van het Sport Vlaanderen centrum waar jouw sportkamp plaatsheeft. 

Is mijn kind verzekerd?

Als je kind geblesseerd geraakt tijdens één van de activiteiten die op het kampprogramma staan, is het verzekerd. Heeft het een ongeval op weg van en naar het sportkamp, ook. De verzekering heeft o.a. betrekking op de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds en enkel volgens de RIZIV-barema’s).

 

Tot een bepaald bedrag is je kind verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiële schade aan derden.

 

Onze verzekering komt niet tussen bij materiële schade (aan kledij, bril, horloge, GSM, MP3-spelers, …) of bij verlies of diefstal van persoonlijke spullen van je kind.

 

Wordt je kind ziek tijdens een sportkamp, geldt de gewone ziekteverzekering.

Heb ik recht op een korting?

In volgende gevallen heb je recht op een tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld:

  • Mindervalide kinderen met een invaliditeit van minstens 7 FOD punten of die houder zijn van een European disability pas hebben recht op 15% korting op het inschrijvingsgeld. Je ontvangt deze korting van zodra je ons een attest van de Federale overheid Sociale Zekerheid hebt bezorgd.
  • via organisaties die werken voor mensen in armoede geeft het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen kinderen van mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om op kamp te gaan. Voldoe je aan de Europese norm voor armoede, geniet je een korting van 65 %. Het Steunpunt Iedereen Verdient Vakantie, zal onderzoeken of de voorwaarden zijn vervuld. Meer info op http://www.iedereenverdientvakantie.be/ of telefonisch op het nummer 02 504 03 91.

 

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

En dan nog dit

Kom je in aanmerking voor één van bovenstaande kortingen? Bezorg dan zo snel als mogelijk (ten laatste binnen de twee weken!) de vereiste bewijsstukken aan het centrum waar je kind is ingeschreven.  Attesten die later binnenkomen, worden nog verwerkt maar we rekenen je dan wel een administratieve kost van 15,- euro per dossier aan.

Kan ik het inschrijvingsgeld van het kamp fiscaal inbrengen?

Als je kind op het ogenblik van het sportkamp jonger is dan 14 jaar, kan je het kamp fiscaal in mindering brengen. Op voorwaarde natuurlijk dat jij het kind fiscaal ten laste hebt en dat jij het inschrijvingsgeld voor het sportkamp betaalt.

 

Voldoe je aan de voorwaarden? Dan sturen wij je in het voorjaar van het daaropvolgende jaar automatisch de attesten op.

Kan ik na de inschrijving het sportkamp nog annuleren?

In sommige gevallen betalen we je na inschrijving het inschrijvingsgeld deels terug: 

  • Als je kind ziek wordt of een ongeval heeft. Verwittig in dat geval zo snel mogelijk schriftelijk of via e-mail het centrum waar je kind is ingeschreven en stuur een origineel gedateerd medisch attest mee. Wij houden € 15,00 van het betaalde inschrijvingsgeld. De rest storten we je terug.
  • Als je kind omwille van een andere reden niet kan meegaan op kamp moet je ons minstens één maand voor het kamp begint schriftelijk verwittigen. De postdatum geldt als bewijs. In dit geval storten we het bedrag terug maar houden 15,- euro af als administratieve kost .
  • Annuleer je je deelname binnen de 30 dagen voor het eigenlijke sportkamp, betaal je 50 % van de volledige kostprijs.
  • Komt je kind niet opdagen zonder enige vorm van verwittiging dan krijg je niets van het inschrijvingsgeld terugbetaald. 

Lees de verkoopsvoorwaarden