hoeVaak.jpg
afstandnaarwerk.jpg
screenshot3.jpg

Voor je van start gaat met acties op het werk, vorm je je het best eerst een juist beeld van je werknemers. Bewegen ze vaak? Sporten ze al? Waarom sporten ze? En wat verwachten ze van hun werkgever op dat gebied?  Met onze sport- en beweegscan, een gratis digitale enquête die je onder het personeel verdeelt, brengen we een aantal sportieve basisgegevens in kaart.

 

De sport- en beweegscan doet dienst als nulmeting. Na verloop van tijd en na implementatie van een aantal initiatieven, kunnen we de enquête in jouw onderneming een tweede keer afnemen. Op die manier brengen we het effect van de acties in kaart en zien we waar het actieplan en de ondersteuning bijgestuurd kunnen worden.

 

De gratis sport- en beweegscan is geen voorwaarde om samen met ons een bedrijfssportprogramma op te starten, maar wij zien het wel als een nuttig instrument om inzicht te verwerven in de drijfveren van het personeel.

We verwachten dat minstens de helft van de werknemers de enquête invult.

Overtuigd?

Wil je gratis het sportieve profiel van jouw onderneming laten bepalen? Registreer dan meteen je onderneming en vraag de sport- en beweegscan aan.