Voor wie is het statuut verenigingswerk bedoeld?

Als je je in je vrije tijd inzet voor een sportclub of andere vereniging en je voldoet aan onderstaande voorwaarden, heb je recht op een vergoeding:

 • Je werkt minstens 4/5
 • Je werkt als zelfstandige in hoofdberoep
 • Je bent gepensioneerd

Welke activiteiten komen in aanmerking voor verenigingswerk?

Voor de sportsector gaat het om de volgende taken en functies: 

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
 • Conciërge van sportinfrastructuur
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de sportsector
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot leefmilieu, bij sportverenigingen

 

Deze lijst van activiteiten wordt binnenkort vermoedelijk nog licht aangepast via een reparatiewet.

Welke vergoeding kan je krijgen?

Je hebt recht op een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar en maximaal 500 euro per maand.

 

Voor de sportsector zou via een reparatiewet nog een uitzondering in de maak zijn, waardoor dit maximale maandbedrag zou verhoogd worden tot maximaal 1.000 euro, zonder het jaarbedrag van 6.000 euro te overschrijden.

Wat zijn de beperkingen?

 • Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Hierop zou via een reparatiewet binnenkort nog een uitzondering voor gemaakt worden voor personen die via de 25 dagen-regel ingeschakeld werden
 • Verenigingswerk mag niet bij dezelfde vereniging waar je vrijwilligerswerk doet, tenzij voor het vrijwilligerswerk geen onkostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat
 • Verengingswerk mag niet ter vervanging van een personeelslid
 • Vooraleer buitenlanders (zonder Belgisch rijksregisternummer) te kunnen inschakelen via verenigingswerk, moet er contact opgenomen worden met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Wat moet je doen?

 • Je moet je activiteiten registreren via een online tool op www.verenigingswerk.be
 • De organisatie waar je voor werkt moet voor jou een verzekering afsluiten (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen)
 • Er moet een standaardovereenkomst verenigingswerk worden afgesloten tussen de twee partijen over minstens: het type dienst, de duurtijd van de dienst en de vergoeding. Je moet hiervoor verplicht de modelovereenkomst gebruiken die de wet als bijlage voorziet.

Meer weten?

Via de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid www.verenigingswerk.be vind je alle informatie over het statuut ‘onbelast bijverdienen’, evenals een overzicht van de meest gestelde vragen alsook de te gebruiken modelovereenkomst. .

 

Het contactcenter is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 08.30 uur tot 16.00 uur, op het nummer 02 509 90 91.

 

Via onderstaande link zijn bijkomende contactgegevens terug te vinden: https://www.verenigingswerk.be/nl/contact.html

 

De Vlaamse Sportfederatie zal sportfederaties en sportclubs verder informeren en ondersteunen bij de toepassing van dit statuut. Vanaf het najaar 2018 zal het Dynamo Project van VSF hierover infosessies organiseren.

Via de website www.vlaamsesportfederatie.be/verenigingswerk van de VSF is de meest recente informatie terug te vinden.

Terug naar boven