Wat is de stand van zaken rond het belangenconflict?

Het parlement van de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel (COCOF) riep op 19 januari 2018 een belangenconflict in omdat het oordeelt dat de federale regering zich op haar bevoegdheidsdomein bevindt met het wetsontwerp rond onbelast bijklussen. 

Het concrete gevolg hiervan was dat de bespreking van het wetsontwerp in het federale parlement werd opgeschort en dat de wet bijgevolg niet kon worden gestemd. Na het indienen van dit belangenconflict had een overlegcomité tussen de federale overheid en de deelstaten 60 dagen de tijd om tot een oplossing te komen. Die termijn verstreek echter op 20 maart.

Wat zijn de volgende stappen?

De Senaat zal binnen de 30 dagen een gemotiveerd advies over het dossier moeten formuleren. Vervolgens beschikt het overlegcomité opnieuw over 30 dagen om een oplossing te formuleren. Daarna kan het wetsontwerp, mét of zonder rekening te houden met dit advies, gestemd worden in het federale parlement.

 

Concreet betekent dit dat het federale parlement vermoedelijk ten vroegste in juni 2018 over het wetsontwerp zal kunnen stemmen. 

Het statuut in een notedop

Voor wie is het statuut verenigingswerk bedoeld?

Als je je in je vrije tijd inzet voor een sportclub of andere vereniging en je voldoet aan onderstaande voorwaarden, heb je recht op een vergoeding:

 • Je werkt minstens 4/5
 • Je werkt als zelfstandige in hoofdberoep
 • Je bent gepensioneerd

Binnen dezelfde organisatie is tijdens dezelfde periode geen cumul mogelijk. Wanneer je geen kostenvergoeding krijgt voor vrijwilligerswerk, kan dat wel.

Welke vergoeding kan je krijgen?

Je hebt recht op een fiscale en sociale vrijstelling tot 6.000 euro per jaar en maximaal 500 euro per maand.

Wat zal jij dan moeten doen?

 • Je moet je activiteiten registreren via een app.
 • De organisatie waar je voor werkt moet voor jou een verzekering afsluiten (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen)
 • Er moet een standaardovereenkomst verenigingswerk worden afgesloten tussen de twee partijen over minstens: het type dienst, de duurtijd van de dienst en de vergoeding. Je moet hiervoor verplicht de modelovereenkomst gebruiken die de wet als bijlage zal voorzien.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor verenigingswerk?

Er is een limitatieve lijst opgemaakt van functies die in aanmerking komen voor verenigingswerk in de non-profitsector. Onderstaande functies kunnen van toepassing zijn op de sportsector:

 • Animator, leider, monitor of coördinator die algemene of socio-culturele vorming, sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen de jeugdbeweging en/of speelpleinwerking;
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
 • Persoon die actief is bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of –educatie, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst;
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelings-samenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelings-samenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken.
Terug naar boven