Ontwerpen voor iedereen

 • Ontwerpen vanuit menselijke diversiteit.
 • Meer gebruikscomfort en meer tevreden gebruikers.
 • Toegankelijk en bruikbaar maar ook mooi en aantrekkelijk.
 • Voor meer sociale inclusie.
 • Voor alle gebruikers, met en zonder een beperking.

De regelgeving overstijgen

De regelgeving is belangrijk en de basis van het label. Maar voor een integraal toegankelijke sportinfrastructuur heb je meer nodig.

 • Criteria uit handboeken voor toegankelijkheid
 • Bouwcodes
 • NBN- en ISO-normen
 • Goede normen uit buitenlandse wetgeving

Zowel sporters, toeschouwers als medewerkers

De Vlaamse en Brusselse verordening slaan alleen op de publieke delen van een gebouw. Personeelsruimten moeten niet toegankelijk zijn. Via het label krijg je kwaliteit en een toegankelijke omgeving en gebouw voor al je sporters, toeschouwers én werknemers.

Ontwerp, structuur en afwerking

Hoe krijg je mooie en naadloze oplossingen voor iedereen?

 • Werk aan toegankelijkheid vanaf de eerste schetsen en plannen.
 • Hou er tijdens het hele ontwerpverloop rekening mee, door de criteria telkens af te toetsen

Werk je pas op het einde aan toegankelijkheid? Dan krijg je vaak onaantrekkelijke achteraf toegevoegde oplossingen, die meestal duurder en voor één bepaalde doelgroep zijn.

De keten van toegankelijkheid

Een gebouw of omgeving toegankelijk maken beperkt zich niet tot één onderdeel. Een toilet kan bijvoorbeeld helemaal aangepast zijn, maar toch niet bruikbaar als je eerst een paar treden op moet. Elk onderdeel is een schakel van een groter geheel. De samenhang bepaalt de kwaliteit. Dat noemen we de keten van toegankelijkheid.