Labeltrajecten

Ben je de uitbater, ontwerper of opdrachtgever van een sportinfrastructuur en wil je het label voor een bouw- of verbouwproject?

Via het labeltraject krijg je een volledig ondersteuningspakket:

  • Ontwerpinstrument: alle criteria per gebouwonderdeel van een sportaccommodatie, met een leeswijzer, principetekeningen en inspiratieschetsen.
  • Kadering, informatie, doorverwijsadressen en goede voorbeelden
  • Begeleidingstraject

 

We onderscheiden twee labeltrajecten:

Voorbeeld van bestek

Start je met een nieuw bouwproject? Of schrijf je een ontwerpwedstrijd uit en wil je toegankelijkheid opnemen in je projectdefinitie en programma van eisen?

Gebruik dan dit voorstel van een bestektekst als basis.

Deze tekst geeft je ambitieniveau weer en de procedure om integrale toegankelijkheid op te nemen in het project.

Richtprijzen

Sportgebouw

Vraag een offerte op maat, want de kostprijs hangt af van de grootte én de complexiteit van je project.

 

Hier krijg je al een idee van de richtprijzen (prijzen onderhevig aan indexering).

 

Type gebouw Prijs/uur Labelaftoetsing bestaand gebouw Labelbegeleidings-traject renovatie of nieuwbouw

Klein sportgebouw
500 - 1.000m²

€ 89,-

€ 2.100,-

€ 4.662,-

Middelgroot sportgebouw
2.500 - 5.000m²

€ 89,-

€ 2.982,-

€ 6.342,-

Groot sportgebouw
10.000 - 20.000m²

€ 89,-

€ 4.074,-

€ 8.694,-

Buitensportveld

Alleen via offerte op maat.

Vragen of meer info? 

 label@inter.vlaanderen

 011 26 50 30.