Topsporters proberen voortdurend hun grenzen te verleggen en om steeds beter te presteren, vragen ze veel van hun lichaam. Soms te veel. Dat verhoogt het risico op blessures en kan schadelijk zijn voor hun gezondheid.

We willen dat topsporters hun gezondheid niet uit het oog verliezen, en daarom stimuleren we hen om hun sportmedische geschiktheid preventief te laten testen en blijvend op te volgen. Jaarlijks kunnen topsporters daarom tot 335 euro terugkrijgen van de kosten die ze in dat kader gemaakt hebben.

Voor wie geldt de terugbetaling?

Om aanspraak te kunnen maken op een (gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten voor sportmedische geschiktheidsonderzoeken, moet je als Vlaams topsporter tot een van deze categorieën behoren:

  1. Sporters met een statuut topsportbelofte
  2. Geregistreerde topsporters of topsporttalenten
  3. Topsporters van het Sport Vlaanderen tewerkstellingsproject of topsportstudentenproject
  4. Topsporters van de Be Gold-projecten

Als je twijfelt of je tot één van deze categorieën behoort, dan kan je dat navragen bij de topsportcoördinator van je federatie.

Welke onderzoeken komen in aanmerking voor terugbetaling?

Vlaamse topsporters die tot bovenstaande categorieën behoren, kunnen jaarlijks tot 335 euro terugkrijgen van de kosten die ze gemaakt hebben voor sportmedische geschiktheidsonderzoeken.

 

Na een klinisch onderzoek spreek je met je arts en je topsportcoördinator af welke bijkomende onderzoeken zinvol zijn, en welke onderzoeken passen binnen het budget van 335 euro.

Hoe ga je te werk?

Als je de kosten voor je geschiktheidskeuring wil terugkrijgen, dan kan je niet bij om het even welke arts aankloppen. De arts die je onderzoekt, moet kunnen aantonen dat hij de nodige kennis, ervaring en uitrusting heeft om dit soort onderzoeken te doen. De artsen op deze lijst zijn sowieso geschikt.

 

Meestal is het de coördinator van je topsportfederatie of je topsportschool die voor jou de afspraken met de arts regelt. Achteraf wordt de factuur voor de uitgevoerde onderzoeken door de topsportfederatie aan ons bezorgd. Dit gebeurt via het e-loket voor sportfederaties. Als het totale bedrag van de uitgevoerde onderzoeken lager is dan 335 euro, dan betaal je als sporter zelf niets.

Wil je meer weten over deze terugbetaling?

Neem dan contact op met Bert Six van de afdeling Topsport.