Een topsporter wil zijn sportdromen kunnen verwezenlijken. De Vlaamse Regering heeft daarom het beheer van het topsportbeleid in Vlaanderen toevertrouwd aan Sport Vlaanderen.

Het principe van één Vlaams loket voor topsport en de topsporters, zoals in het regeerakkoord bepaald, maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om al zijn ontplooiingskansen optimaal te benutten en zijn ambities waar te maken.

De afdeling Topsport van Sport Vlaanderen heeft vijf opdrachten:

 1. Dienstverlening voor topsportfederaties, trainers, topsporters en beloftevolle jongeren: opvolging en begeleiding, subsidiëring en uitvoering van het Topsport Actieplan Vlaanderen IV (2017-2020).
 2. Interne organisatie en werking: administratie, materiaal, begeleiding en coördinatie van vast personeel en zelfstandigen, organisatie en beheer van informatie.
 3. Vertegenwoordiging in externe overlegorganen zoals de Stuurgroep Topsport, Taskforce Topsport, de ABCD-commissie, de selectiecommissie topsportscholen, de begeleidingscommissie van het Topsportconvenant.
 4. Interne opdrachten: directieraad, jaarverslag, begroting, werkgroepen, audits, evenementen, enzovoort.
 5. Communicatie: website, externe communicatie, vragen van derden beantwoorden.

Wat houdt het Topsportactieplan Vlaanderen IV in?

Wat houdt het Topsportactieplan Vlaanderen IV in?

Op 27 oktober 2016 stelde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters het nieuwe Topsportactieplan voor aan de commissie sport van het Vlaams parlement en de pers. Het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) bouwt verder op de sterke punten en de successen van het vorige, en steekt een tandje bij waar het vorige nog onbevredigende resultaten gaf. Het nieuwe decreet op de sportfederaties en het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) blijven de Vlaamse sportfederaties structureel ondersteunen om in te zetten op talentdetectie en -ontwikkeling via zogenaamde Olympische en Paralympische ontwikkelingsprogramma’s (middellange en lange termijnwerking).


Nieuw zijn evenwel de prestatieprogramma’s. Voor topsporters die al een zeker niveau bereikt hebben en een realistische kans maken op medailles of top-8 plaatsen, wordt voortaan nog korter op de bal gespeeld met individuele of teamgebonden Olympische en Paralympische prestatieprogramma’s (korte termijnwerking).

De focus van het topsportbeleid is gericht op het  behalen van topsportresultaten op internationale kampioenschappen:  mondiale medailles, finales (top-8) en continentale medailles in Olympische disciplines en mondiale medailles in Paralympische disciplines. Voortaan komt in de korte termijnprogramma’s binnen elke sporttak ook meer focus op de topsporter en het topsportprogramma zelf. Voorts wordt (nog meer) ingezet op brede sportparticipatie en -beleving in Vlaanderen, en de uitstraling van Vlaanderen in de wereld via het uitbouwen van de link naar sportparticipatie en via een gerichte communicatie.

 

In de Olympiade Tokyo (2017-2020) zal minimaal 90% van alle Vlaamse topsportmiddelen (21,8 miljoen euro in 2017) ingezet worden voor Olympische disciplines, met een strikt onderscheid tussen korte termijnwerking (maximaal 55%) en (middel)lange termijnwerking (minimaal 35%). Maximaal 4% van de beschikbare middelen wordt bestemd voor Paralympische disciplines, maximaal 2% voor niet-Olympische disciplines en maximaal 4% voor sporttakoverschrijdende initiatieven, waaronder de werking van de afdeling Topsport en de deelname van Vlaamse topsporters aan multidisciplinaire stages, Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Europese Jeugd Olympische dagen (EYOF) en Wereldspelen (via jaarlijkse subsidie aan het BOIC).

Wat doet de Stuurgroep Topsport?

De Stuurgroep Topsport werd in 2003 opgericht door toenmalig minister van Sport Marino Keulen. Het doel? De verschillende partners rond topsport bij elkaar brengen voor overleg en advies.

 

De Stuurgroep Topsport adviseert de Vlaamse Regering over de samenstelling van de Topsporttakkenlijst - de sporten waarop tijdens de huidige Olympiade wordt gefocust - en ondersteunt de minister bij de opmaak van het Topsportactieplan, zijn beleidsnota en de jaarlijkse beleidsbrief. Daarnaast helpt de stuurgroep de minister ook bij strategische beleidskwesties: criteria voor financiering van toptrainers, criteria voor topsporters om in aanmerking te komen voor een contract, oprichten van nieuwe topsportprojecten, enzovoort.

 

De stuurgroep evalueert ook de uitvoering van het Topsportactieplan Vlaanderen.

 

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van het kabinet van de minister, mensen van Sport Vlaanderen, het VSF en het BOIC, maar er worden ook universiteiten en externe experts bij het initiatief betrokken.

 

Voorzitter

 

Mart Buekers (extern expert)

 

 

Leden - partners van het Vlaamse topsportbeleid 

 

- de vertegenwoordiger van de minister van Sport

 

- Philippe Paquay (Sport Vlaanderen)

 

- Paul Rowe (Sport Vlaanderen)

 

- Sophie Cools (VSF)

 

- Koen Umans (VSF) 

 

- Astrid Vervaet (Sport Vlaanderen) 

 

- Eddy De Smedt (BOIC) 

 

 

Leden - externe experts 

 

- Jessica De Smet 

 

- Murray Richards 

 

- Veerle De Bosscher 

 

- Annelies Bredael 

 

- Jan Bourgois 

 

- Gert Vande Broek 

 

- Hans Vandeweghe 

 

 

Secretariaat

 

Wim Meiresonne (Sport Vlaanderen) 

Wat doet de Taskforce Topsport?

De Taskforce Topsport is als het ware het dagelijks bestuur van het Vlaamse topsportbeleid. De loketbediende waar topsportfederaties terecht kunnen met hun vragen, grieven, plannen en dossiers.

 

De leden van de Taskforce komen 8 à 9 keer per jaar samen. Dit zijn ze:

 • Paul Rowe - algemeen directeur, Sport Vlaanderen (voorzitter)
 • Gert Vande Broek - extern expert
 • Eddy De Smedt - directeur Topsport, BOIC
 • Lode Grossen - vertegenwoordiger VSF
 • Sophie Cools - vertegenwoordiger VSF
 • Sofie Debaere - dossierbeheerder topsport, Sport Vlaanderen
 • Tommy Verlinde - secretaris, Sport Vlaanderen

 

 

De Vlaamse Topsporttakkenlijst 2017-2020

Op 27 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering de topsporttakkenlijst voor de Olympiade Tokyo (2017-2020) goed. De weerhouden sporttakken komen in aanmerking voor subsidiëring topsport voor de Olympiade Tokyo (2017-2020). Het betreft:

 

1° Categorie 1: de olympische disciplines van de volgende sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van categorie A1:

 • atletiek

 • badminton

 • basketbal

 • boksen: Engels boksen

 • boogschieten

 • golf

 • gymnastiek

 • handbal

 • hockey

 • judo

 • kano kajak

 • paardrijden

 • roeien

 • schermen

 • schieten

 • skiën

 • taekwondo

 • tafeltennis

 • tennis

 • triatlon duatlon

 • voetbal

 • volleybal

 • wielrennen

 • zeilen

 • zwemmen

 

2° Categorie 2: de paralympische disciplines van de sporttak G-sport, aangeboden door de unisportfederatie G-sport

 

3° Categorie 3: de disciplines van de sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van categorie A2 of de unisportfederatie G-sport, die voor het eerst of opnieuw op het programma van de Olympische Spelen of Paralympische Spelen worden opgenomen na de lopende olympiade

 

4° Categorie 4: de sporttakken of disciplines die niet behoren tot de categorieën, vermeld in punt 1°, 2° of 3°, maar die wel door topsporters of topsporttalenten worden beoefend die deelnemen aan de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, de Youth Olympic Games, de European Games, het EYOF of de Wereldspelen.