Het topsportbeleid in Vlaanderen wordt gestuurd door de Vlaamse minister van Sport, die rechtstreeks geadviseerd wordt door de Taskforce Topsport en de Stuurgroep Topsport.

Het topsportlandschap in Vlaanderen bestaat uit drie actoren, die zowel in de Taskforce Topsport als de Stuurgroep Topsport vertegenwoordigd worden: Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF).

Wat doet de Vlaamse Sportfederatie (VSF)?

De VSF is de koepel van de Vlaamse sportfederaties. Zij ondersteunt de federaties, treedt op als vertegenwoordiger, detecteert hun behoeften en maakt gebruik van een doorgedreven en moderne communicatiestrategie (breedtesport en topsport).

 

De VSF waakt er permanent over dat het Topsportactieplan Vlaanderen integraal gerealiseerd wordt. Op de website www.vlaamsesportfederatie.be vind je alle gegevens rond het sportgebeuren in Vlaanderen terug: nieuws, opleidingen, vacatures, sportkampen, enzovoort. 

 

Vlaamse Sportfederatie vzw
Zuiderlaan 13
9000 Gent
tel.: 09/243 12 90
fax: 09/243 12 99
info@vlaamsesportfederatie.be 
www.vlaamsesportfederatie.be

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) vertegenwoordigt de Olympische Beweging en haar waarden in ons land. Net als de 205 andere nationale Olympische comités (NOC’s), wordt het BOIC door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkend.

 

Wat topsport betreft, heeft het BOIC 5 belangrijke opdrachten:

 1. Selectie voor en deelname aan de Olympische (multidisciplinaire) competities:
  • Olympische Zomer- en Winterspelen (2012 & 2014)
  • Youth Olympic Games (2010 & 2012)
  • European Youth Olympic Festival (2011 & 2013);
 2. Organisatie van stages ter voorbereiding van die Olympische competities:
  • Olympische Zomer- en Winterspelen (2012 & 2014)
  • Youth Olympic Games (2010 & 2012)
  • European Youth Olympic Festival (2011 & 2013);
 3. Selectie voor en deelname aan de Wereldspelen (World Games 2013 & 2017) in samenspraak met de betrokken federaties.
 4. Het BOIC is samen met het BPC (koepelorganisatie voor sporters met een handicap) verantwoordelijk voor de selectie voor en deelname aan de Paralympische Spelen (2012 & 2016)
 5. Voorbereiding op de Olympische Spelen: via Olympische topsportprojecten van ploegsporten, samengestelde teams en individuele sporters.

 

Het BOIC is een interfederale vzw. Dat wil zeggen dat het BOIC als het ware een vertaling is van de 76 nationale sportbonden die België telt. Die bestaan gewoonlijk elk uit twee of meer communautaire liga’s. De vertegenwoordigers van de nationale sportbonden hebben een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van het BOIC.

 

BOIC
Boechoutlaan 9
1020 Brussel
Tel: 02 474 51 50 
Fax: 02 479 46 56
info@olympic.be
www.teambelgium.be