Elke Van Hoof, Jens Schuermans, Toma Nikiforov, Marten Van Riel en Ruben Scheire: tot voor kort waren ze bij het grote publiek nog nobele onbekenden, maar sinds de Olympische Spelen van Rio doet hun naam allicht toch een belletje rinkelen.

De atleten nemen het verdedigen van onze vlag heel letterlijk: naast atleet zijn ze ook beroepsmilitair. Als topsporters binnen Defensie behoren ze tot de zogenaamde sectie Sport van Hoog Niveau.

De sectie Sport van Hoog Niveau

De sectie Sport van hoog niveau bij Defensie werd in juni 2003 opgericht. De opdracht was om een topsportconcept te ontwikkelen waarbij topsporters/beroepsmilitairen zo optimaal mogelijk ondersteund zouden worden in hun sport.

 

Op 19 maart 2007 ondertekenden de minister van landsverdediging en de voorzitter van het BOIC een protocolakkoord, dat onder meer 45 plaatsen voorbehoud voor topsporters binnen Defensie. Deze 45 plaatsen worden onderverdeeld in 15 plaatsen voor elitesporters en 30 plaatsen voor beloftevolle jongeren. In de overeenkomst is ook bepaald dat 80% van de plaatsen zullen voorbehouden worden aan Olympische disciplines.

 

De topsporters binnen Defensie hebben het statuut van militair met alle daaraan verbonden rechten en plichten.

De Commissie Sport van Hoog Niveau Defensie

De verantwoordelijke voor het topsportbeleid bij Defensie is de Commissie Sport van Hoog Niveau Defensie. Die heeft vier opdrachten:

 

 • Vastleggen van selectiecriteria voor alle elitesporters en beloftevolle jongeren bij Defensie;
 • Advies geven over de erkenning van een kandidaat-topsporter en/of het verlies van de hoedanigheid als topsporter bij Defensie;
 • Jaarlijkse evaluatie van de prestaties en het rendement van de topsporters bij Defensie;
 • Formuleren van voorstellen om sporttakken en disciplines toe te voegen of te verwijderen van de lijst sporten van hoog niveau binnen Defensie.

 

De commissie bestaat uit 7 effectieve leden:

 

 • Voorzitter;
 • Vertegenwoordiger van het BOIC;
 • Vertegenwoordiger van de Algemene Directie Human Resources van Defensie;
 • Vertegenwoordiger van de Algemene Directie Imago en Publieke Relatie van Defensie;
 • Vertegenwoordiger van het Departement Operaties & Training van Defensie;
 • Chef van de Belgische delegatie bij het Conseil International du Sport Militaire;
 • Ex-topsporter Defensie.

 

Naast de effectieve leden is er in de commissie ook plaats voor een aantal raadgevende leden:

 

 • Vertegenwoordiger van elke gemeenschap (Vlaamse, Franstalige en Duitstalige) in functie van de kandidaturen. Voor de Vlaamse Gemeenschap wordt een vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen uitgestuurd;
 • Eén of meerdere specialisten.

Meer info over topsport bij Defensie?

Defensie - Sectie Sport van Hoog Niveau
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1120 Brussel
tel: 02 701 36 69
www.mil.be