Wettelijk kader voor topsport

De topsport wettelijk omkaderd

Het Vlaamse topsportbeleid is een samenwerking tussen verschillende partners, die elk hun eigen opdrachten en doelstellingen hebben.

 

Het oprichtingsdecreet/omvormingsdecreet van 7 mei 2004 bepaalt dat de uitvoering van het Vlaams topsportbeleid een taak is voor Sport Vlaanderen. Al in 2003 werd er binnen Sport Vlaanderen, toen nog Bloso, een nieuwe afdeling Topsport opgericht. Die moet zorgen voor een geïntegreerd en gecoördineerd Vlaams topsportbeleid.

 

In het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en in de Beleidsnota Sport 2014-2019 wees minister Muyters de uitvoering van het Vlaams topsportbeleid opnieuw toe aan Sport Vlaanderen, dat moet fungeren als een uniek aanspreekpunt voor alles wat met topsport te maken heeft.

 

Sinds 1 januari 2017 is het nieuwe decreet op de sportfederaties (decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector) in voege. Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit Topsport definitief goed op vrijdag 27 januari 2017.

 

Het besluit van de Vlaamse Regering voorziet in drie subsidiemogelijkheden in het kader van topsport:

  1. de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool;
  2. de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten;
  3. de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen.

Op 21 november 2016 werd het Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) goedgekeurd door minister Muyters. Dit plan is van toepassing op de Olympiade 2017-2020. Het werd opgesteld onder impuls van Sport Vlaanderen, in nauwe samenwerking met de sector en stakeholders. De focus ligt vooral op de Olympische en Paralympische disciplines, maar ook niet-Olympische disciplines kunnen in beperkte mate in aanmerking komen voor ondersteuning.

 

Tenslotte is er het Globaal Topsportconvenant, dat de oprichting van de topsportscholen mogelijk heeft gemaakt.

Gezond en ethisch sporten

Wie in Vlaanderen actief is in de sportwereld, moet rekening houden met de wetgeving rond gezond en ethisch sporten, die op 1 januari 2015 van start is gegaan. De Vlaamse Sportfederatie vzw en de overheid hebben bijvoorbeeld samen een checklist gemaakt, zodat elke erkende Vlaamse sportclub en -federatie goed weet wat er verwacht wordt op het vlak van gezond en ethisch sporten.