De stap van Trainer A naar toptrainer is zeer groot en vergt een gerichte, geïndividualiseerde aanpak. Voor de intensieve begeleiding van topsporters is immers specifieke, bijkomende kennis vereist inzake sociale vaardigheden, fysieke/emotionele belastbaarheid en multi/interdisciplinaire omkadering.

De deskundigheid van de Trainer A dient daarom aangevuld te worden met kennis en competenties inzake specifieke aspecten van trainingsbegeleiding bij toekomstige topsporters. Hiervoor voorziet de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen een vormingsprogramma van mondiaal niveau voor trainers/coaches die actief zijn in een ontwikkelingsprogramma of prestatieprogramma en die voorgedragen worden door de topsportfederatie. Daarin wordt de nadruk gelegd op sporttak overschrijdende uitwisseling en het uitdiepen van de inter- en intrapersoonlijke competenties, de prestatiefocus en/of de professionele competenties. In samenspraak met de technisch directeur topsport, kunnen ook geïndividualiseerd vormingstrajecten opgestart worden in de vorm van coach the coach trajecten. Waar nodig kan een beroep gedaan worden op externe expertise om inhoudelijk hoogstaande trajecten in te vullen.

Trainer/coaches die uit passie en interesse een eigen vormingstraject zoeken (‘unmediated learning’), worden hierin aangemoedigd en formeel gevaloriseerd, bv. via EVC-procedure, toekennen van credits, ... Van toptrainers (in spe) wordt verwacht dat zij zelf investeren in hun carrière, bvb. door ervaring op te doen in een buitenlands (stage)traject en ondergedompeld te worden in een topsportcultuur.

Per Olympiade wordt dan ook een vormingskalender opgemaakt (gekoppeld aan een budget) over een volledige Olympiade, afgestemd met de andere domeinen in de afdeling Topsport. Dit is ook in nauwe samenwerking met de Vlaamse Trainersschool en in synergie met andere ondersteunende partners (BOIC, Vlaamse Sportfederatie, …).

Belgian Emma Plasschaert pictured in action during the medal race of the women's one-person dinghy laser radial sailing event on the tenth day of the 'Tokyo 2020 Olympic Games' in Tokyo, Japan on Sunday 01 August 2021. The postponed 2020 Summer Olympics are taking place from 23 July to 8 August 2021. BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE