Hoe Sport Vlaanderen topsporters en coaches ondersteunt met wetenschappelijke kennis

Sport Vlaanderen ondersteunt sporters en coaches met (sport)wetenschappelijke projecten die helpen bij de talentdetectie, -ontwikkeling en -prestaties. Het idee is om kennis aan te bieden die past bij de behoeften van de sporters en coaches. Het liefst gebeurt dat op vraag vanuit de topsportfederaties, maar soms ook door het initiatief van Sport Vlaanderen zelf. 

Een belangrijke focus ligt op het optimaliseren van de doorstroom en verankering van (sport)wetenschappelijke kennis. Dit moet leiden tot een verbetering van het beleid en de expertise binnen de federatie. Het begeleidingsteam krijgt inzichten in reeds bestaande kennis en wordt gestimuleerd om nieuwe kennis te vergaren.

Om een efficiënte aanpak te hebben, moet er voldoende kennis en expertise binnen de topsportfederatie aanwezig zijn. Daarom worden interne experts ingezet om wetenschappelijke kennis toe te passen. Topsportfederaties waar verschillende (sport)wetenschappelijke projecten zijn opgestart, kunnen een 'embedded scientist' aanstellen om de projecten intern te coördineren en advies te geven over (sport)wetenschappelijke begeleiding. 

Sport Vlaanderen brengt de vragen en noden inzake (sport)wetenschappelijke ondersteuning in kaart bij aanvang van de Olympiade en vervolgens jaarlijks via het beleidsplan Topsport. De financiering van de experts is gelijk aan de meerwaarde van de opdracht en de opgenomen verantwoordelijkheden. 

Binnen Sport Vlaanderen coördineert de afdeling topsport de ondersteuning. De coördinatie is in handen van Sofie Debaere, bijgestaan door verschillende domeinexperts. 

Specifieke projecten voor deze Olympiade zijn gericht op voeding, fysieke paraatheid, mentale paraatheid, data captatie, data analyse en vrouwen in de sport. Het doel is om kennis bij te brengen die relevant is voor de sporters en coaches: 

  • Voeding: gericht naar het bijbrengen van de kennis van de topsporter rond gezonde voeding en sportvoeding 
  • Fysieke paraatheid: gericht naar het (para)medische luik rond hamstringblessures, recovery door inzichten te verwerven rond de metabole componenten en strength & conditioning kennis vergroten bij onze topsportcoaches 
  • Mentale paraatheid: gericht naar het mentaal welzijn van onze topsporters en topsportcoaches 
  • Datacaptatie: gericht naar het maken van de goede keuzes voor het vergaren van informatie met wearables en sensoren, camerasystemen etc. 
  • Data-analyse: gericht naar het maken van de vertaalslag tussen de informatie die gecapteerd wordt naar kennis over de topsporter op het terrein. 
  • Vrouwen in de sport: de hormooncyclus speelt een specifieke rol in de begeleiding van vrouwelijke topsporters. We willen doorheen de projecten hiervoor aandacht hebben.
  • Talentwerking: hoe kunnen talenten gedetecteerd worden, zijn er cross-overs mogelijk tussen sporten, kunnen specifieke testen talenten aanduiden? 
Belgian Noor Vidts pictured in action during the shot put event of the women's pentathlon competition at the 37th edition of the European Athletics Indoor Championships, in Istanbul, Turkey on Friday 03 March 2023. The championships take place from 2 to 5 March. BELGA PHOTO JASPER JACOBS