Topsport inpassen in je dagelijkse leven is niet eenvoudig. Wie zijn topsportcarrière combineert met studies of een gewone job, weet ongetwijfeld waarover we het hebben. Bovendien duurt een topsportcarrière doorgaans maar enkele jaren.

De sporter doet er daarom goed aan om vroeg in zijn sportloopbaan over zijn toekomst na te denken: wat na de sportcarrière?

Carrièrebegeleiding voor topsporters

Carriereuitdestartblokken.jpg

Een sterke persoonlijke ontwikkeling is niet alleen belangrijk tijdens de sportcarrière. Ook daarna is het onontbeerlijk. Voor de carrièrebegeleiders van Sport Vlaanderen staat de persoonlijke ontwikkeling van de topsporter dan ook centraal: door hem op een professionele manier te begeleiden bij transities of moeilijkheden in zijn carrière, kan de sporter zich beter focussen op zijn prestaties.

 

Onze carrièrebegeleiders kunnen topsporters helpen bij moeilijke vraagstukken. Ze informeren, leggen contacten met andere experts en zorgen voor individuele begeleiding. Waar mogelijk bedenken ze structurele oplossingen voor de problemen die de topsporter ervaart. 

 

Hetty Boons en Kristel Taelman nemen deze uitdaging met passie en expertise op. Je kan bij hen terecht met al je vragen. 

 

Om in aanmerking te komen voor onze carrièrebegeleiding, moet je voldoen aan dezelfde voorwaarden die voor het topsportstudentenproject en het tewerkstellingsproject gelden. Daarnaast moet de sport die je beoefent ook Olympisch of Paralympisch zijn.

 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan is het de high performance manager, topsportcoördinator of sporttechnisch coördinator van je topsportfederatie die de aanvraag doet en contact opneemt met de carrièrebegeleiders.

Transitiefasen: de hordes in de topsportcarrière

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat topsporters op bepaalde momenten in hun sportieve carrière moeite hebben met het vormgeven van hun loopbaan. Dit zijn transitiefasen, fasen waarin verschillende aspecten tegelijkertijd veranderen. De topsporter en zijn begeleiders zijn dan op zoek naar antwoorden waarover slechts een beperkt aantal mensen expertise over hebben. 

 

Onze carrièrebegeleiders willen voornamelijk tijdens deze transitiefasen de topsporter bijstaan. Ze zullen hem informatie aanleveren, individuele begeleiden en in contact brengen met andere experts. Om dit optimaal te doen concentreren ze zich op de drie grootste transitiefasen:

1. Transitie naar de combinatie topsport en hogere studies

Wat doet carrièrebegeleiding? Voor wie?  Waarom?

3 infosessies 'Topsport en studie'

Leerlingen/topsporters in het 5e en 6e jaar secundair onderwijs, hun ouders en hun coaches.

Informeren over de mogelijkheden van de combinatie van topsport met het hoger onderwijs of een andere opleiding.

 

6 workshops 'Wat na het secundair onderwijs?' 

Leerlingen/topsporters uit het 6e jaar secundair onderwijs van de topsportschool.

Adviesgesprekken

Leerlingen/topsporters uit het 6e jaar secundair onderwijs 

Informatie en advies op maar aanbieden zodat de topsporter op een goed onderbouwde en gerichte manier een start kan maken in een opleiding.

Individuele begeleiding 

Topsporters die voldoen aan dezelfde voorwaarden als het tewerkstellings -en topsportstudentenproject 

Topsporters op het hoogste niveau en in complexe situaties individueel begeleiden zodat ze weldoordachte keuzes maken over hun opleiding.

 2. Transitie naar de combinatie topsport en werk

WAT DOET CARRIÈREBEGELEIDING? VOOR WIE? WAAROM?

Individuele begeleiding

Topsporters opgenomen in prestatieprogramma's.

Topsporters ondersteunen bij het vormgeven van de combinatie topsport en werk door (1) persoonlijke coaching en (2) hen door te verwijzen naar andere experts. Onze carrièrebegeleiders volgen dit proces op tot de topsporter een succesvolle combinatie van topsport en werk maakt.

3. Transitie naar de na-topsportcarrière

WAT DOET CARRIÈREBEGELEIDING? VOOR WIE? WAAROM?

Individuele begeleiding

Topsporters opgenomen in prestatieprogramma's. 

Topsporters ondersteunen bij het anticiperen op en het omgaan met de overgang naar het leven na de topsport door (1) persoonlijke coaching en (2) hen door te verwijzen naar andere experts. Onze carrièrebegeleiders volgen dit proces op tot de topsporter een succesvolle combinatie van topsport en werk maakt.

Samen bereik je meer

Onze carrièrebegeleiders doen er alles aan opdat de topsporter zijn mogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen optimaal benut. Samenwerken speelt daarin een sleutelrol.

 

We zetten de belangrijkste initiatieven even op een rijtje:

 • De onderlinge ondersteuning van en door de topsporters zelf. Zij wisselen ervaringen met elkaar uit en geven elkaar tips. 
 • De samenwerking met de sportfederaties. Niet alleen stimuleren zij carrièrebegeleiding, ook informeren zij hun coaches en ondersteunen ze hun topsporters tijdens hun sportieve loopbaan.
 • De topsportscholen, die de topsporters reeds in het secundair voorbereiden op een gebalanceerde sportieve carrière.
 • De loopbaanbegeleiding door 8 erkende loopbaancentra die een specifiek aanbod hebben voor topsporters. 
 • De loopbaanbegeleiding die dankzij VDAB mogelijk gemaakt wordt voor topsporters die niet in aanmerking komen voor loopbaancheques. 
 • De opleiding tot professionele topsporter, waardoor topsporters die hun topsport niet kunnen combineren met het hoger onderwijs of (tijdelijk) niet in aanmerking komen voor een arbeidscontract als topsporter, toch op korte termijn (opnieuw) tewerkgesteld kunnen worden als topsporter. 
 • De samenwerking met experts die een specifieke meerwaarde kunnen bieden tijdens de topsportcarrière. We denken hierbij aan sportpsychologen, fysiologen, kinesisten, voedingsexperts, fiscalisten, vakbonden, enz.
 • De samenwerking met het Athlete Career Program van Adecco en het BOIC
 • De samenwerking met ADEPS voor alles wat taalgrens overschrijdt. 
 • De samenwerking met andere Europese landen in functie van wetenschappelijk onderzoek. 

Gold in Education and Elite Sport (GEES)

GEES_logo's2.JPG

Welke competenties hebben atleten nodig om een studie- en topsportcarrière te combineren? Om het antwoord te achterhalen werken verschillende partners uit negen Europese lidstaten (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje en Zweden) samen in het ‘Gold in Education and Elite Sport’ project.

 

Het doel van het project is om een netwerk op te bouwen tussen 9.400 studerende topsporters uit negen Europese landen en 45 onderzoekers, experts en duale carrièrebegeleiders, zodat belangrijke competenties van topsportstudenten en hun carrièrebegeleiders in kaart kunnen gebracht worden.

 

Het project levert belangrijke informatie aan voor de deelnemende landen mogelijk om de organisatie en de begeleiding van hun ‘studie en topsport’-trajecten binnen onderwijsinstellingen en topsportfederaties te optimaliseren.

 

Sport Vlaanderen is het engagement aangegaan om met Carrièrebegeleiding Topsport vanuit de praktijkervaring het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Kristel Taelman neemt vanuit Sport Vlaanderen voor Vlaanderen de rol op van praktijkexpert. Samen met de VUB en de andere partners gaat ze de uitdaging aan om een onderzoek op te zetten dat een grote meerwaarde kan hebben voor initiatieven inzake ‘Dual Career’ in de verschillende Europese lidstaten.

 

De VUB is een van de leidinggevende partners in het tweejarig project. Onder leiding van Prof. Paul Wylleman zorgt de universiteit voor de wetenschappelijke coördinatie van het project. Daarin neemt drs. Koen De Brandt een centrale rol in.

 

Een eerste onderzoek binnen dit project werd reeds afgerond. Maar liefst 3.252 topsporters uit 9 Europese landen vulden de bevraging in, goed 43% van de oorspronkelijke doelgroep. Een goede responsgraad dus.

 

Volgens de topsporters/studenten zijn de meest belangrijke competenties om een succesvolle combinatie van topsport en studie te maken:

 • Doorzettingsvermogen in moeilijke tijden en bij tegenslagen.
 • Het begrijpen van het belang van rust en herstel.
 • Het omgaan met stress zowel in sport als in studie.

 Wordt vervolgd!

 

Voor specifieke vragen kan je Kristel Taelman contacteren.

gees_logo-s.jpg