Voor de opleiding Profparcours slaan VDAB en Sport Vlaanderen de handen in elkaar. Waarom? Sommige topsporters kunnen hun sport niet combineren met een studie in het hoger onderwijs én komen (tijdelijk) ook niet in aanmerking voor een arbeidscontract.

Met deze opleiding geven we hen de kans om op korte termijn (opnieuw) een professioneel contract als topsporter te verzilveren. Bovendien worden hun competenties opnieuw aangescherpt, een enorme meerwaarde met het oog op de arbeidsmarkt na hun topsportcarrière.

Scherp je competenties aan

Triatlonfiets.jpg

De opleiding geeft topsporters de kans om op korte termijn toch opnieuw een contract als sporter te verzilveren. Maar het zorgt er ook voor dat ze hun professionele competenties aanscherpen. Een surplus voor als ze na hun topsportcarrière op de arbeidsmarkt komen. 

 

Zowel individuele sporters als ploegsporters komen in aanmerking. Ze moeten voldoen aan één van deze criteria:

  • de kandidaat bevindt zich op de ontwikkelingslijn topsport of heeft maximum 2 jaar geleden voldaan aan de instapcriteria van het Tewerkstellingsproject Topsport
  • de kandidaat bevindt zich op de ontwikkelingslijn van een tewerkstelling als topsporter in een sportdiscipline waar een professioneel circuit is uitgebouwd.

Het profparcours bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds is er het sportief programma, dat bestaat uit trainingen, stages en competities. Anderzijds is er een beroepsgerichte opleiding die de topsporter samen met een coach van VDAB uitzoekt. De coach begeleidt de topsporter gedurende het hele traject. 

 

Naast het uitzoeken van een gepaste opleiding zal ook een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld worden waarin onder andere het competentieprofiel van de topsporter zal worden opgenomen.

 

De beroepsgerichte opleiding mag in geen geval het sportief programma in de weg staan. Topsport blijft gedurende de opleiding prioritair.

 

Enkel de technisch directeur topsport of de sporttechnisch coördinator van de Vlaamse sportfederatie kan deze ondersteuning aanvragen. Het profparcours kent een termijn van in totaal maximum 2 jaar. Na één jaar wordt de topsporter geëvalueerd door VDAB, de sportfederatie en Sport Vlaanderen. Bij een positieve evaluatie kan de sportfederatie een aanvraag indienen voor het 2e jaar.