We willen onze topsporters de allerbeste omkadering bieden, zowel op korte als op lange termijn. Daarom besteden we veel aandacht aan sportwetenschappelijke begeleidings- en onderzoeksprojecten met betrekking tot topsport.

Door topsporttrainers de juiste begeleiding te geven, willen we ervoor zorgen dat de bestaande expertise en knowhow optimaal ingezet wordt. Daarnaast willen we via onderzoeksprojecten ook tot nieuwe inzichten en ontdekkingen komen, die op hun beurt kunnen bijdragen tot betere prestaties.

algemene informatie

start.jpg

Presteren op topniveau gaat niet enkel over hard trainen. Zaken zoals snel recupereren, biomechanische analyses of psychologische ondersteuning zijn maar een greep van de mogelijke legale hulpmiddelen waarop de topsporter en topsporttrainer kan op terugvallen.

 

De waaier aan mogelijkheden zijn zo breed dat je als trainer moeilijk door het bos de bomen ziet. Daarom zorgen we ervoor dat je als topsporttrainer er niet alleen voor staat. Het team Topsport en Wetenschap binnen de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen gaat samen met de embedded scientist van de topsportfederatie op zoek naar concrete oplossingen voor noden, problemen of vragen die de topsporttrainer bezighouden. 

 

Sofie Debaere is het aanspreekpunt voor alle wetenschappelijke vragen. Blijf er niet mee zitten maar neem contact op!

Embedded scientists ondersteunen de topsporttrainer

Om de topsporttrainer zo goed mogelijk te ondersteunen bij de toepassing van wetenschappelijke kennis in de trainings- en wedstrijdpraktijk, wordt in elke topsportfederatie een 'embedded scientist' aangesteld. Deze persoon werkt nauw samen met de topsporttrainer. Samen bekijken ze op welke manieren de prestatie van de topsporter nog verbetert kan worden. 

 

Voor nieuwe inzichten of voor vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk zijn trainer en embedded scientist echter aangewezen op experten. In die gevallen kunnen ze contact opnemen met het team Topsport en Wetenschap onder leiding van de gangmaker topsport en wetenschap bij Sport Vlaanderen om hierin ondersteuning te krijgen. Ze kunnen hun vragen via een online formulier kenbaar maken.

 

Elke vraag zal eerst getoetst worden aan een aantal criteria vooraleer ze opgenomen worden voor vervolg. Er zal per vraag en per onderwerp bekeken worden welke mogelijke experten de embedded scientist en topsporttrainer kunnen bijstaan. Er wordt telkens gezocht naar een goede match tussen expert en trainer, alsook naar experts die op een korte termijn de topsporter vooruit kan helpen.

Experts staan de topsportfederatie bij

Per vraag die door de topsportfederatie gesteld wordt aan het team Topsport en Wetenschap zal er op zoek gegaan worden naar een passende expert. Dat kan gaan over een professor of assistent op een universiteit of hogeschool die naar het onderwerp onderzoek gedaan heeft. Maar dat kan evengoed een persoon binnen een bedrijf zijn die gespecialiseerd is in een bepaald topic dat tot hiertoe nog niet gekend was in de topsportwereld.

 

Vlaanderen kent heel wat van deze topexperten. Het team Topsport en Wetenschap doet zijn best om zoveel mogelijk experts in kaart te brengen. Je kan zeker ook zelf contact opnemen om je kenbaar te maken.

Team topsport en wetenschap komt naar je toe

Het team Topsport en Wetenschap zal niet enkel vanuit Brussel functioneren, maar komt naar de topsportfederatie toe. Om de embedded scientist zoveel mogelijk te helpen bij het zoeken naar de juiste accenten en zo snel mogelijk problemen op te sporen en op te lossen, zal het team Topsport en Wetenschap op wekelijkse basis aanwezig zijn op drie hotspots.

 

In Gent, Antwerpen en Leuven trainen en leven de meeste topsporters. Minimaal eenmaal per week kan je iemand van ons terugvinden.

Innovatieve projecten

Koelende kledij voor topsporters

De Vlaamse overheid lanceerde een oproep binnen de overheidsdiensten om innovatieve projecten in te dienen. Via Sport Vlaanderen werd een project rond koelkledij voor onze topsporters ingediend en geselecteerd.

Bij extreme inspanningen in extreme omstandigheden, zoals topsport bij overdreven vochtigheid of hitte, is afkoeling van het lichaam noodzakelijk om hyperthermie te verhinderen. Om maximaal te kunnen presteren is het cruciaal om het lichaam van topsporters niet verhit aan de start te krijgen. De oplossingen die hiervoor bestaan en nog steeds geoptimaliseerd worden (ijsbaden, koelvesten, enz.) zijn niet altijd even praktisch om onze topsporters te wapenen tegen de hitte en vochtigheid.

In voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 – die vochtig en heet beloven te zullen worden – zou Sport Vlaanderen graag een betere koel-technologie laten ontwikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen en hen op die manier maximale kansen te bieden.

 

Om de uitdaging scherper te stellen heeft Sport Vlaanderen samen met het PIO eind februari 2018 beslist om een opdracht tot marktconsultatie uit te schrijven. De resultaten van de marktconsultatie alsook het bestek dat eruit voortvloeide vind je via onderstaande knoppen terug.

Atleetvolgsysteem

In de topsport zit het verschil tussen zilver en goud in details. Daarom volstaat het bijvoorbeeld niet om toptrainingsinfrastructuur en omkadering te voorzien om de prestaties van onze topsporters te verbeteren. Met een datavolgsysteem vullen we een leemte in de efficiënte begeleiding van onze topsporters. Het volledige interdisciplinaire team rond een topsporter zal op elk moment alle data over zijn topsporter kunnen raadplegen.

Topsportfederaties zijn vragende partij om van hun topsporters alle beschikbare data te allen tijde ter beschikking te hebben. Het gaat om videodata, medische data, testresultaten, prestaties, trainingen en planning. Als het hele interdisciplinaire team rond een topsporter altijd meteen over al deze informatie beschikt, kan de begeleiding sneller en efficiënter verlopen. Ze stelt hen in staat om binnen het team snel en correct te communiceren, beslissingen te nemen en bij te sturen. Topsporters kunnen veel makkelijker groeien in een omgeving waarin al hun gegevens worden bijgehouden, gerapporteerd en geanalyseerd.

Sporten zoals kajak en G-sport bijvoorbeeld hebben andere noden om hun topsporters te kunnen opvolgen in vergelijking met bijvoorbeeld tennis en voetbal. Vandaag zijn die kleinere sporten aangewezen op niet-sporttakspecifieke systemen. Om elke erkende topsportfederatie maximaal te ondersteunen, kan alleen een systeem op maat voor het verschil zorgen om de tegenstander te verslaan.

Samen met de topsportfederaties is Sport Vlaanderen op zoek gegaan naar een partner die dat technisch mogelijk kan maken. Die partner is de Cronos Groep geworden. Zij zorgen ervoor dat de topsportfederaties een stabiel en op maat ontwikkeld atleetvolgsysteem zullen kunnen gebruiken tot aan de Olympische cyclus van Parijs 2024. Een eerste versie zullen ze al kunnen gebruiken in de helft van 2019. Ook het BOIC doet mee. De medische module zal op de Olympische Spelen van Tokio worden ingezet om team Belgium ter plaatse beter te begeleiden.

De Cronos Groep is geen onbekende speler op de sporttechnologie-markt. Ze bewezen hun kunde al met SoccerLAB, TennisLife en InTheRace. Panega Sports is de jongste telg in het sportportfolio van de Cronos Groep, en die wordt in samenwerking met Sport Vlaanderen verder uitgebreid om alle erkende topsportfederaties in hun data-managementbehoeften te ondersteunen.

Sport Materialen Innovatie Congres

Op 19 en 20 november organiseert Sport Vlaanderen samen met Centexbel het tweede sportmaterialen innovatie congres in de Topsporthal in Gent.

Tokyo 2020 is niet alleen het moment waarop de beste topsporters elkaar bekampen, het is traditioneel ook het toneel waarop nieuwe innovatieve materialen voor het eerst aan het grote publiek worden getoond.

Het internationaal congres over innovaties in sportmaterialen heeft als doel topsporters, omkadering, onderzoekers, ingenieurs, ontwerpers,…. samen te brengen rond volgende thema’s:

  • Nieuwe technologieën
  • Hitte
  • Topmaterialen voor topprestaties
  • Hygiëne
  • Recuperatie

Mental matrix

Een topsporter die steeds het uiterste van zichzelf vraagt, krijgt wel eens met teleurstelling te maken: tegenvallende prestaties, blessures, slopende trainingen. Op momenten dat hij het moeilijk heeft, komt het er voor zijn omgeving op aan om hem de juiste mentale ondersteuning te geven, en dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 

Daarom ontwikkelde het Expertenplatform Sportpsychologie van Sport Vlaanderen, onder leiding van Els Snauwaert, de Mental Matrix. Dat is een bundeling oefeningen en tips die mensen in de directe omgeving van de topsporter moet helpen bij hun mentale ondersteuning. Noem het gerust een handige tool voor mentale vorming.

Mental matrix voor Trainers

Het doelpubliek van de Mental Matrix is in de eerste plaats de trainer. Als trainer vind je hier oefenstof terug voor specifieke leeftijden binnen een specifiek thema. 

Mental matrix voor Ouders

De Mental Matrix voor ouders richt zich specifiek  op de ouders van (potentiële) topsporters. Deze matrix komt er in navolging van de succesvolle cartoonkalender van de campagne 'Top Ouders': aan de hand van ludieke cartoons kregen ouders van (top)sporters daarin al een resem handige ondersteuningstips. Nu kan je ook meer informatie terugvinden omtrent dat thema, jezelf aan een test onderwerpen, actie ondernemen of een leuk weetje vergaren.

Via onderstaande knop kom je op de overzichtspagina met alle thema's terecht.