start.jpg

Presteren op topniveau gaat niet enkel over hard trainen. Zaken zoals snel recupereren, biomechanische analyses of psychologische ondersteuning zijn maar een greep van de mogelijke legale hulpmiddelen waarop de topsporter en topsporttrainer kan op terugvallen.

 

De waaier aan mogelijkheden zijn zo breed dat je als trainer moeilijk door het bos de bomen ziet. Daarom zorgen we ervoor dat je als topsporttrainer er niet alleen voor staat. Het team Topsport en Wetenschap binnen de afdeling Topsport van Sport Vlaanderen gaat samen met de embedded scientist van de topsportfederatie op zoek naar concrete oplossingen voor noden, problemen of vragen die de topsporttrainer bezighouden. 

 

Sofie Debaere is het aanspreekpunt voor alle wetenschappelijke vragen. Blijf er niet mee zitten maar neem contact op!


Embedded scientists ondersteunen de topsporttrainer

Om de topsporttrainer zo goed mogelijk te ondersteunen bij de toepassing van wetenschappelijke kennis in de trainings- en wedstrijdpraktijk, wordt in elke topsportfederatie een 'embedded scientist' aangesteld. Deze persoon werkt nauw samen met de topsporttrainer. Samen bekijken ze op welke manieren de prestatie van de topsporter nog verbetert kan worden. 

 

Voor nieuwe inzichten of voor vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk zijn trainer en embedded scientist echter aangewezen op experten. In die gevallen kunnen ze contact opnemen met het team Topsport en Wetenschap onder leiding van de gangmaker topsport en wetenschap bij Sport Vlaanderen om hierin ondersteuning te krijgen. Ze kunnen hun vragen via een online formulier kenbaar maken.

 

Elke vraag zal eerst getoetst worden aan een aantal criteria vooraleer ze opgenomen worden voor vervolg. Er zal per vraag en per onderwerp bekeken worden welke mogelijke experten de embedded scientist en topsporttrainer kunnen bijstaan. Er wordt telkens gezocht naar een goede match tussen expert en trainer, alsook naar experts die op een korte termijn de topsporter vooruit kan helpen.

Experts staan de topsportfederatie bij

Per vraag die door de topsportfederatie gesteld wordt aan het team Topsport en Wetenschap zal er op zoek gegaan worden naar een passende expert. Dat kan gaan over een professor of assistent op een universiteit of hogeschool die naar het onderwerp onderzoek gedaan heeft. Maar dat kan evengoed een persoon binnen een bedrijf zijn die gespecialiseerd is in een bepaald topic dat tot hiertoe nog niet gekend was in de topsportwereld.

 

Vlaanderen kent heel wat van deze topexperten. Het team Topsport en Wetenschap doet zijn best om zoveel mogelijk experts in kaart te brengen. Je kan zeker ook zelf contact opnemen om je kenbaar te maken.

Team topsport en wetenschap komt naar je toe

Het team Topsport en Wetenschap zal niet enkel vanuit Brussel functioneren, maar komt naar de topsportfederatie toe. Om de embedded scientist zoveel mogelijk te helpen bij het zoeken naar de juiste accenten en zo snel mogelijk problemen op te sporen en op te lossen, zal het team Topsport en Wetenschap op wekelijkse basis aanwezig zijn op drie hotspots.

 

In Gent, Antwerpen en Leuven trainen en leven de meeste topsporters. Minimaal eenmaal per week kan je iemand van ons terugvinden.

Terug naar boven