Topsporters die aan het begin van hun carrière staan, moeten vaak topsport en studies combineren. Daarom hebben wij verschillende mogelijkheden gecreëerd om de topsporter alle kansen te geven om zowel op sportief vlak als op persoonlijk of studievlak te excelleren.

Topsportscholen: wat zijn ze en welke opleidingen bieden ze aan?

Wist je dat je met een topsportstatuut een doorgedreven topsportopleiding kan volgen en tegelijkertijd naar school kan blijven gaan? Hieronder leggen we uit welke topsportscholen er zijn en welk aangepast curriculum mogelijk is. 

Topsportscholen met een aangepast curriculum (statuut A of B)

Als leerling met een topsportstatuut A of B kan je aan een topsportschool een aangepast curriculum volgen. Dat betekent 22 lesuren algemene vorming en 10 lesuren topsport. Dat maakt de combinatie van topsport en studie een stuk eenvoudiger. In Vlaanderen zijn er dit schooljaar zeven topsportscholen, die elk andere sporttakken aanbiedt. Je moet een topsportstatuut A of B hebben om je in te schrijven. 

  • Antwerpen (Stedelijk Lyceum Topsport): basketbal (1e, 2e, 3e graad), zwemmen meisjes (1e, 2e, 3e graad), zwemmen jongens (2e en 3e graad), voetbal meisjes (1e graad), voetbal jongens (2e, 3e graad), judo (2e en 3e graad), tennis (1e, 2e, 3e graad). 
  • Brugge (KTA Brugge): basketbal (1e graad), voetbal meisjes (1e graad), voetbal (2e en 3e graad) 
  • Genk (Atlas College): voetbal meisjes (1e graad), voetbal jongens (2e en 3e graad) 
  • Gent (Atheneum Voskenslaan Gent): gymnastiek (artistieke gymnastiek jongens, artistieke gymnastiek meisjes, acrobatische gymnastiek)(1e, 2e, 3e graad), wielrennen (BMX, piste)(2e, 3e graad), voetbal meisjes (1e graad), voetbal jongens (2e, 3e graad) 
  • Hasselt (Sportschool Hasselt): golf (1e, 2e, 3e graad), snowboard (2e en 3e graad)
  • Leuven (KA Redingenhof): zaalvolleybal (1e graad), beachvolleybal (2e, 3e graad), voetbal meisjes (1e, 2e, 3e graad), voetbal jongens (2e, 3e graad), tafeltennis (1e, 2e, 3e graad), badminton (1e, 2e, 3e graad, uitdooftraject)
  • Vilvoorde (Het College): zaalvolleybal (2e, 3e graad) 

In de topsportschool is er een topsportschoolcoördinator die de combinatie van sport en studie voor de leerlingen in goede banen leidt. De topsportschoolcoördinator maakt bijvoorbeeld overleg tussen de verschillende mensen die betrokken zijn bij de topsportschool mogelijk en stelt samen met de klassenraad een flexibel lesprogramma op. 

Belgian Lisa Vaelen pictured in action during the Women's Vault Final at the World Artistic Gymnastics Championships in Liverpool, United Kingdom on Saturday 05 November 2022. The Worlds take place from October 29 until November 6, 2022 in Liverpool, United Kingdom. BELGA PHOTO ERIC LALMAND

Flexibel leertraject (statuut F)

Als je een topsportstatuut F hebt voor voetbal, tennis, triatlon of paardrijden, kan je gewoon naar een reguliere school gaan en toch profiteren van individuele vrijstellingen en afwezigheden voor je sportactiviteiten, onder begeleiding van je club of persoonlijke trainer. Leerlingen met een topsportstatuut F kunnen niet inschrijven in een topsportstudierichting. 

De klassenraad bepaalt in functie van de individuele leerling voor welke vakken of vakonderdelen hij of zij een vrijstelling kan krijgen voor de les, taken, toetsen of examens. Tijdens de vrijgekomen lesuren kan de leerling met een topsportstatuut F trainen onder verantwoordelijkheid van de club of clubtrainer. 

 

Zo kan je je sport blijven uitoefenen en je opleiding volgen op hetzelfde moment. Het beste van twee werelden, toch? 

Waarom geen A of B buiten de topsportschool?

Als je een topsportstatuut A of B hebt, kan je enkel aangepast onderwijs volgen in een topsportschool. In een reguliere school kan je geen structurele vrijstellingen krijgen en zal je moeten deelnemen aan lessen en toetsen. Bovendien kan de school ook gewettigde afwezigheden toekennen voor sportieve activiteiten zonder tussenkomst van de overheid. Daarom worden A en B statuten niet toegekend buiten de topsportschool. 

Geen topsportstatuut?

Niet alle sporten komen in aanmerking voor een topsportstatuut. Maar als je toch geselecteerd bent voor een stage of wedstrijd die door jouw federatie of club georganiseerd wordt, dan kan je een aanvraag indienen bij de klassenraad of directie van jouw school om de afwezigheid te laten goedkeuren. Dit kan op basis van de omzendbrief SO 2005/04 over gewettigde afwezigheden in het secundair onderwijs. De school mag volledig zelf beslissen of jouw afwezigheid gerechtvaardigd is. De overheid mag hierover geen uitspraak doen, omdat de school het beste weet wat goed is voor de lokale context en voor jou als individuele leerling. Er is geen maximumduur voor de afwezigheid en dit kan op elk moment van het schooljaar beslist worden.