Waarvoor kan je bij de promotiediensten aankloppen?

 • Begeleiding en adviesverlening van de randgemeenten, lokale provinciale besturen en VGC in overleg met de afdeling Subsidiering in functie van het decreet lokaal sportbeleid en het daaraan gekoppelde sportbeleidsplan en de subsidiereglementen;
 • Advies bij het ontwikkelen van nieuwe gemeentelijke sportinfrastructuren;
 • Advies en begeleiding met betrekking tot de werking van de gemeentelijke sportraden;
 • Informatieverstrekking over de werking en de dienstverlening van Sport Vlaanderen en andere partners;
 • Advies en begeleiding met betrekking tot de organisatie van lokale, regionale en Vlaamse sportevenementen;
 • Begeleiding en advies bij het opstarten van nieuwe sportclubs en andere sportactiviteiten;
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van permanente mountainbikeroutes en -netwerken;
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van een fit-o-meter;
 • Begeleiding bij het ontwikkelen van loopomlopen;
 • Advies tijdens vergaderingen van Natuur en sport, ILV's, regiowerking, ruimtelijke ordening, provinciale sportraad, VGC, provinciale commissies, jury's, werkgroepen ...;
 • Begeleiding van studenten L.O. en sportgekwalificeerde ambtenaren in hun stage;
 • Controle in opdracht van de afdeling Subsidiering van de sportfederaties bij het uitvoeren van de facultatieve opdrachten jeugdsport, sportkampen en prioriteitenbeleid seniorensport.

Ook een controlerende functie

Daarnaast hebben de promotiediensten van Sport Vlaanderen ook een controlerende functie: ze kijken toe op een correcte uitvoering van het decreet over de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

 

Elke provinciale promotiedienst heeft een coördinator die wordt bijgestaan door twee consulenten en een secretariaat.

Waar vind je onze sportpromotiediensten