Op deze pagina verzamelen we alle lopende initiatieven die we nemen omtrent de impact van het coronavirus op de VTS-opleidingen.

Heb je verdere vragen of ben je niet 100% zeker, aarzel niet ons te contacteren.

Laatste update: 22/02/2021 – 14.00u

VTS-activiteiten in coronatijd

De Vlaamse Regering heeft dinsdagavond 27/10/2020 drastisch strengere maatregelen aangekondigd, bovenop geldende maatregelen in het Brussels gewest, bepaalde provincies en gemeenten. Deze maatregelen werden later ook verlengd.

Er blijft dus een samenscholingsverbod op openbaar domein van meer dan vier personen van kracht.

Ook de drastische beperking in het aantal persoonlijke contacten, sluiting van heel wat indooraccommodaties, en een verbod op georganiseerd sporten voor +12-jarigen indoor en outdoor blijft van toepassing.

 

Dit maakt het onmogelijk om op dit moment nog lessen (theorie en praktijk), examens en herexamens fysiek te laten doorgaan tot minstens 14/03/2021. Uitzonderingen hieromtrent kunnen enkel op basis van strikte voorwaarden.

Alle digitale lessen, examenvormen of sessies via bv. e-learning kunnen vanzelfsprekend wel doorgaan.

 

Wij vinden het bijzonder jammer dat we op dit ogenblik niet in staat zijn het vooropgestelde opleidings- of bijscholingstraject aan te kunnen bieden aan onze cursisten.

Wij zoeken samen met de verantwoordelijken binnen iedere sporttak naar kwaliteitsvolle alternatieven.

Online lessen

In nauw overleg met de betrokken sportfederatie gaan in een aantal sporttakken de lopende trainersopleidingen digitaal door. Met behulp van digitale hulpmiddelen worden voornamelijk theoretische vakken aangeboden.

Je kan dit nagaan door het betreffende lessenrooster te raadplegen!

Opnieuw inplannen van lessenrooster

In samenspraak met de VTS-partners worden lessen en (her)examens die niet konden doorgaan, opnieuw ingepland. Om hierover concrete afspraken te maken, zal je een aparte communicatie ontvangen.

Is jouw opleiding nog niet voltooid en ontving je nog geen extra informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

Alle informatie wordt ook geactualiseerd in jouw persoonlijke lessenrooster dat je via MijnVTS en via de VTS app kan terugvinden.

Bereikbaarheid van het VTS-secretariaat

De collega's van het VTS-secretariaat blijven ter beschikking en zijn te bereiken via de gekende communicatiewegen (zie hiervoor ons adresboek). We trachten iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren.

Hou ook zeker onze sociale media (Facebook en Instagram) en deze pagina nauwlettend in de gaten.