Op deze pagina verzamelen we alle lopende initiatieven die we nemen omtrent de impact van het coronavirus op de VTS-opleidingen.

Heb je verdere vragen of ben je niet 100% zeker, aarzel niet ons te contacteren.

Laatste update: 28/07/2020 - 10.00u

VTS-activiteiten in coronatijd

Voorlopig worden geen VTS-opleidingen of -bijscholingen opgeschort, tenzij in samenspraak met de betrokken sporttak anders wordt beslist. Wanneer dit het geval is, word je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

We volgen uiteraard de maatregelen verder op de voet.

 

In navolging van de afgelopen Veiligheidsraad (27/07/2020), herinneren we je aan de geldende voorschriften tijdens VTS-opleidingen en -bijscholingen:

  • we laten op dit ogenblik alleen lessen, examens of herexamens doorgaan waar geen fysiek contact (social distancing van 1,5m kan gerespecteerd worden, indoor of outdoor) tussen cursisten of demo-leerlingen noodzakelijk is => indien voor een goed verloop van de lessen of (her)examens wel fysiek contact zou nodig zijn, dan worden deze uitgesteld tot een later tijdstip
  • we vragen dat alle lessen, examens en herexamens maximaal buiten worden georganiseerd waar dit mogelijk is
  • inachtneming van alle noodzakelijke hygiënische maatregelen: handen wassen, materiaal vóór en na ontsmetten, geen gebruik maken van kleedkamers en douches. Als cursist, docent, examinator, enz. sta je persoonlijk in voor het nemen van de nodige hygiënische maatregelen. Neem dan ook te allen tijde je mondmasker mee!

 

We vragen dan ook dat alle VTS-medewerkers en -cursisten deze richtlijnen nauwgezet opvolgen.

 

Dank voor je begrip

Het VTS-team

 

Online lessen

In nauw overleg met de betrokken sportfederatie gaan in een aantal sporttakken de lopende trainersopleidingen (digitaal) door. Met behulp van digitale hulpmiddelen worden voornamelijk theoretische vakken aangeboden.

Je kan dit nagaan door het betreffende lessenrooster te raadplegen!

 

Opnieuw inplannen van lessenrooster

In samenspraak met de VTS-partners worden lessen en (her)examens die niet konden doorgaan, opnieuw ingepland. Is jouw opleiding nog niet voltooid en ontving je nog geen extra informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

Bereikbaarheid van het VTS-secretariaat

De collega's van het VTS-secretariaat blijven ter beschikking en zijn te bereiken via de gekende communicatiewegen (zie hiervoor ons adresboek). We trachten iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren.

Hou ook zeker onze sociale media (Facebook en Instagram) en deze pagina nauwlettend in de gaten.