Op deze pagina verzamelen we alle lopende initiatieven die we nemen omtrent de impact van het coronavirus op de VTS-opleidingen.

Heb je verdere vragen of ben je niet 100% zeker, aarzel niet ons te contacteren.

Laatste update: 07/05/2021 – 15.00u

VTS-activiteiten in coronatijd

In navolging van de aangekondigde versoepelingen tijdens het Overlegcomité van 23/04/2021, die werden bevestigd op 07/05/2021, kunnen we vanaf zaterdag 08/05/2021 opnieuw outdoor lessen, examens en herexamen fysiek laten doorgaan (in een groep van max. 25 personen én mits inachtname van strikte hygiënische maatregelen).

Ook in zwembaden kunnen deze activiteiten opnieuw doorgaan i.f.v. opleidingen zwemmen en Hoger Redder.


Indoor is er nog steeds een opschorting van lessen, examens of herexamens, tenzij mits voorafgaand akkoord en een beschikbaar specifiek protocol.

 


We willen alle VTS-cursisten en -medewerkers uitdrukkelijk vragen de geldende coronaregels te blijven volgen (ontsmetten van handen en materiaal, afstand bewaren, mondmaskers dragen, thuisblijven bij ziekte).

Online lessen

In nauw overleg met de betrokken sportfederatie gaan in een aantal sporttakken de lopende trainersopleidingen digitaal door. Met behulp van digitale hulpmiddelen worden voornamelijk theoretische vakken aangeboden.

Je kan dit nagaan door het betreffende lessenrooster te raadplegen!

Opnieuw inplannen van lessenrooster

In samenspraak met de VTS-partners worden lessen en (her)examens die niet konden doorgaan, opnieuw ingepland. Om hierover concrete afspraken te maken, zal je een aparte communicatie ontvangen.

Is jouw opleiding nog niet voltooid en ontving je nog geen extra informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

Alle informatie wordt ook geactualiseerd in jouw persoonlijke lessenrooster dat je via MijnVTS en via de VTS app kan terugvinden.

Bereikbaarheid van het VTS-secretariaat

De collega's van het VTS-secretariaat blijven ter beschikking en zijn te bereiken via de gekende communicatiewegen (zie hiervoor ons adresboek). We trachten iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren.

Hou ook zeker onze sociale media (Facebook en Instagram) en deze pagina nauwlettend in de gaten.