Op deze pagina verzamelen we alle lopende initiatieven die we nemen omtrent de impact van het coronavirus op de VTS-opleidingen.

Heb je verdere vragen of ben je niet 100% zeker, aarzel niet ons te contacteren.

Laatste update: 28/08/2020 - 13.00u

Algemene kleurcode sport op dit moment

VTS-activiteiten in coronatijd

Voorlopig worden geen VTS-opleidingen of -bijscholingen opgeschort, tenzij in samenspraak met de betrokken sporttak anders wordt beslist. Wanneer dit het geval is, word je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

We volgen uiteraard de maatregelen verder op de voet.

 

In navolging van de afgelopen Veiligheidsraad (20/08/2020), herinneren we je aan de geldende voorschriften tijdens VTS-opleidingen en -bijscholingen:

 

Theorielessen

 1. lessen/examens/herexamens worden bij voorkeur buiten georganiseerd, indien mogelijk
 2. het dragen van mondmaskers is verplicht voor docenten en cursisten
 3. social distancing (1,5m) dient steeds te worden gerespecteerd
 4. verlucht maximaal leslokalen
 5. het VTS-secretariaat ondersteunt maximaal afstandsonderwijs dmv webinars, online lesmomenten, zelfstudiepakketten, … ter vervanging van klassiek onderwijs

 

Praktijklessen

 1. voor praktijklessen zonder demoleerlingen (enkel docent en cursisten) dient steeds de social distancing te worden gerespecteerd – de groep cursisten kan niet worden beschouwd als een sportbubbel (lessen in micro-teaching verlopen dus zonder fysiek contact)
 2. voor lessen met demoleerlingen (oa didactische oefeningen) gelden de richtlijnen voor sportbeoefening uit ‘kleurencodes sport’ – momenteel bevinden we ons in kleurcode geel (volg dit nauwlettend op en schakel wanneer dit zou wijzigen!)
  1. kijk in functie van je sporttak en de leslocatie naar het onderscheid tussen outdoor, indoor en zwembad (indoor)
  2. kijk in functie van de leeftijd van de sporters (U12 of 12+)
  3. hou rekening met de densiteit (# sporters per oppervlakte) en toegelaten contact (U12/12+!)
  4. in code geel is het gebruik van kleedkamer en douches toegelaten – beoordeel echter steeds de noodzaak hiervan!
  5. publiek lijkt niet van toepassing – indien het om ouders gaat, vraag om mondmaskers te dragen en social distancing te respecteren
 3. Wanneer cursisten zelf les of training geven aan demoleerlingen, dient social distancing te worden gerespecteerd. Sporters die ook buiten de VTS-context samen trainen worden beschouwd als sportbubbel. Cursisten die les of training geven aan demoleerlingen dragen verplicht een mondmasker.
 4. Ontsmet gebruikt lesmateriaal of laat het ontsmetten

 

We vragen dan ook dat alle VTS-medewerkers en -cursisten deze richtlijnen nauwgezet opvolgen.

 

Dank voor je begrip

Het VTS-team

 

Online lessen

In nauw overleg met de betrokken sportfederatie gaan in een aantal sporttakken de lopende trainersopleidingen (digitaal) door. Met behulp van digitale hulpmiddelen worden voornamelijk theoretische vakken aangeboden.

Je kan dit nagaan door het betreffende lessenrooster te raadplegen!

 

Opnieuw inplannen van lessenrooster

In samenspraak met de VTS-partners worden lessen en (her)examens die niet konden doorgaan, opnieuw ingepland. Is jouw opleiding nog niet voltooid en ontving je nog geen extra informatie, aarzel dan niet ons te contacteren.

Bereikbaarheid van het VTS-secretariaat

De collega's van het VTS-secretariaat blijven ter beschikking en zijn te bereiken via de gekende communicatiewegen (zie hiervoor ons adresboek). We trachten iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren.

Hou ook zeker onze sociale media (Facebook en Instagram) en deze pagina nauwlettend in de gaten.