De Vlaamse Trainersschool bouwt nog aan het automatiseren van de EVC-procedure. Volg in tussentijd onderstaande instructies.

Hieronder geven we duiding bij het stappenplan van een EVC-procedure

Stap 1: Bereid je goed voor

Je kan een EVC-procedure aanvragen wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent minstens 25 jaar.
  • Je bent gedurende minstens vijf jaar actief als trainer in jouw sporttak met de doelgroep van het betrokken opleidingsniveau (= gevraagde niveau EVC-traject)
  • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de gevraagde opleiding én voor de onderliggende opleidingen waarvoor je nog geen kwalificatie bezit.
  • Je hebt de laatste twee jaar geen EVC-procedure aangevraagd voor dezelfde opleiding die je nu wenst aan te vragen.
  • Je bent niet ingeschreven voor de opleiding waarvoor je nu een EVC-procedure wenst op te starten.

Bij wijze van voorbereiding plan je het best ook een oriënterend gesprek in met de Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van jouw sporttak.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Om je procedure op te starten, vul je het aanvraagformulier onderaan deze pagina in. Tegelijkertijd stort je 180 euro administratiekosten op rekeningnummer BE93 3751 1172 3467 (BIC-code: BBRUBEBB) op naam van Sport Vlaanderen Afdeling Sportkaderopleiding. Vermeld zeker EVC + je naam en voornaam.

Stap 3: De procedure wordt opgestart

Nadat we het aanvraagformulier en de administratiekosten ontvangen hebben, zal het VTS-secretariaat je een dossiernummer bezorgen. Dit dossiernummer moet je in elke correspondentie m.b.t. de procedure vermelden.

Je ontvangt ook de digitale documenten ‘EVC-portfolio’, ‘Handleiding Samenstellen EVC-portfolio’ en ‘Verwachte kennis, vaardigheden en attitudes voor opleidingsniveau ‘x’ van de VTS’.

Stap 4: Het dossier wordt samengesteld

Verzamel alle nodige bewijsstukken en motiveer telkens waarom je op basis van de procedure denkt in aanmerking te komen voor een gelijkstelling.

Tijdens een EVC-procedure heb je maximaal 12 maanden de tijd om je volledige EVC-portfolio in te sturen. Er zijn drie indiendata die je moet respecteren: 31 januari, 30 april en 31 oktober.

Stuur het volledige dossier (met dossiernummer) naar EVC, Vlaamse Trainersschool, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel of per e-mail naar evc_evk@sport.vlaanderen.

Stap 5: Wordt je dossier ontvankelijk verklaard?

Binnen de zes weken nadat we jouw EVC-portfolio ontvangen hebben, krijg je bericht of je in aanmerking komt voor het vervolg van de EVC-procedure. Wordt je dossier ontvankelijk verklaard, dan word je uitgenodigd voor een EVC-competentiepeiling.
Is dat niet het geval, dan word je niet uitgenodigd voor een EVC-competentiepeiling en moet je twee jaren wachten voor je een nieuwe aanvraag kan doen.

Zodra we de betaling voor de verdere afhandeling van het dossier ontvangen hebben, stellen we jouw EVC-jury van sporttakspecifieke en sporttakoverschrijdende experts samen.

Gelieve het correcte bedrag (Initiator: 250 euro - Instructeur B: 400 euro - Trainer B: 650 euro - Trainer A: 1000 euro) te storten op rekeningnummer BE93 3751 1172 3467 (BIC-code: BBRUBEBB) op naam van Sport Vlaanderen Afdeling Sportkaderopleiding, met vermelding van EVC + je naam en voornaam.

Stap 6: Beoordeling van je competentie

De competentiepeiling door de EVC-jury gebeurt op basis van een competentiegericht interview. De jury kan je uitnodigen voor een bijkomende beheersingsproef.

Uiterlijk vier weken na de competentiepeiling brengt het VTS-secretariaat je op de hoogte van de beslissing van de jury. Die beslissing zal ook gemotiveerd worden.