In de EVK-procedure moet je bewijzen dat de inhoud van de opleiding waarvoor je een kwalificatie behaalde, overeenkomt met de opleiding waarvoor je een gelijkstelling of vrijstellingen wenst. Onderstaand stappenplan legt uit hoe de EVK-procedure verloopt.

Hieronder geven we duiding bij het stappenplan van een EVK-procedure

Stap 1: Bereid je goed voor

1. Ga voor je aan een EVK-procedure begint na of je in aanmerking komt.
2. Plan een oriënterend gesprek met de Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van jouw sporttak.
3. Je bent zelf verantwoordelijk om relevante bewijzen te selecteren waarmee je aantoont dat de inhoud van de opleiding die je volgde, overeenstemt met de inhoud van de VTS-opleiding waarvoor je een vrijstelling of gelijkstelling vraagt.
4. Bewijsstukken die je kan aanleveren zijn:
     • kopie kwalificatie
     • opleidingsprogramma / lessenrooster
     • vakinhouden / inhoudsopgave / syllabi
     • eindcompetenties
     • andere
5. Anderstalige documenten moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler.

 

Opgelet: indien je reeds bent ingeschreven voor een opleiding bij de Vlaamse Trainersschool, kan je geen EVK-traject starten voor diezelfde opleiding.

Stap 2: Vraag je EVK-procedure aan

1. Maak een gebruikersprofiel aan op onze website via de rubriek ‘Mijn VTS’.
2. Je ontvangt een e-mail met je persoonlijke gebruikersnaam waarmee je in combinatie met je wachtwoord kan aanmelden.
3. Je meldt aan met je gebruikersnaam en wachtwoord via Mijn VTS.
4. Ga in de linkermenu naar ‘VTS-digiloket’
     • Bij ‘Soort portfolio selecteren’, kies je Soort: EVK-procedure
     • Klik op ‘Doorgaan’ en volg de instructies

 

Je ontvangt een e-mail met een betalingsuitnodiging voor de €180 administratiekosten zodra we je aanvraag administratief hebben verwerkt.

Stap 3: Onderzoek

Na ontvangst van de €180 administratiekosten en alle bewijsstukken onderzoekt de Vlaamse Trainersschool de bewijsstukken op authenticiteit en relevantie. Ze vergelijkt de inhoud van de opleiding die jij volgde met de inhoud van de VTS-opleiding.

Stap 4: Beoordeling en terugkoppeling

De Vlaamse Trainersschool beslist op basis van de ingediende bewijsstukken:
     • je volledig gelijk te stellen met een VTS-kwalificatie;
     • je vrij te stellen van een aantal modules of vakken van een VTS-opleiding;
     • je geen vrijstellingen toe te kennen.

 

Uiterlijk zes weken na betaling van de €180 administratiekosten, ontvang je een e-mail met de beslissing.