Integriteit binnen de Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool draagt ethiek en ethisch handelen hoog in het vaandel. Alle VTS-medewerkers en -cursisten moeten in een respectvolle omgeving met elkaar kunnen omgaan.

We zetten op deze pagina graag alles op een rijtje. Indien je grensoverschrijdend gedrag wenst te signaleren, dan vragen we je om dit via onderstaand meldformulier te doen.

Integriteit

Wij willen via onze gekwalificeerde trainers en sportbegeleiders sporters stimuleren en aanzetten tot een gezonde sportbeoefening binnen een ethisch sportklimaat. 

Daarom is het ook binnen de sportkaderopleiding van cruciaal belang dat ieders integriteit gewaarborgd wordt en mogelijke oplossingen voor ethische dilemma’s aangereikt worden.

Grenzen

In een positieve werkomgeving hou je rekening met de grenzen van ieder individu. Je streeft er dan ook naar om adequaat aandacht te besteden aan preventie van alle mogelijke vormen van grensoverschrijdend gedrag (GG).

Wanneer is gedrag grensoverschrijdend?

Gedrag wordt overschrijdend als het een persoonlijke grens overschrijdt. Grenzen zijn subjectief en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Duidelijk communiceren over persoonlijke grenzen is dan ook belangrijk om ongewenste situaties te voorkomen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Wat verstaan we nu juist onder 'grensoverschrijdend gedrag'? Je leest het hieronder.

Geweld

= elk feit waarbij een persoon psychisch of fysiek lastiggevallen, aangevallen, bedreigd of gestalkt wordt.

Pesten

= gedrag met als doel of gevolg dat de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Discriminatie

= in een vergelijkbare situatie ongelijk, oneerlijk of onrechtmatig behandeld, achtergesteld of uitgesloten worden op basis van filosofische, religieuze of politieke overtuiging, herkomst, huidskleur of ras, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd of beperking.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SSG)

= elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele ondertoon dat tot doel of gevolg heeft, de waardigheid van een persoon aan te tasten of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving te creëren.

Heb je te maken met ongewenst gedrag (pesten, ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage, enz.) van anderen? Merk je tijdens je trainersopleiding dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

 

Vertel ons je verhaal, ervaring(en) en stel ons je vragen over grensoverschrijdend gedrag via ons meldingsformulier grensoverschrijdend gedrag.

API

Bij de API (= aanspreekpersoon integriteit) van de Vlaamse Trainersschool kunnen cursisten, docenten, cursusverantwoordelijken, stagebegeleiders of andere betrokkenen bij een VTS-cursusorganisatie terecht met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag. Twijfel niet om contact op te nemen.

 • De API van de Vlaamse Trainersschool biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding aangaande lessen/activiteiten in het kader van een VTS-cursusorganisatie (Module 1: Algemeen Gedeelte).
 • De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt.

Eva Dejaegher

M: vtsapi@sport.vlaanderen

T: +32 2 209 47 08

Joeri Callaert

M: vtsapi@sport.vlaanderen

T: +32 2 209 46 54

Meldformulier

Heb je een melding? Laat het ons weten via het meldingsfomulier grensoverschrijdend gedrag.

Informatie

Welke deskundige instanties luisteren naar jou bij seksueel grensoverschrijdend gedrag? Waar kan je melden?

Als je een acute situatie van ernstig grensoverschrijdend gedrag wil melden:

 • Neem contact op met de politie, of consulteer de hulplijn 1712 (zie verder).
 • Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.
 • LET OP! In een levensbedreigende situatie bel je de politie op het nummer 101 of voor dringende medische hulp het noodnummer 112.

 

Ook als je in het verleden seksueel grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt, heeft het nog steeds zin om dit te melden. Ook al lijkt wat je meemaakte niet sterk genoeg of denk je dat het niets meer uithaalt, alle verhalen hoe klein of hoe ver in het verleden ook, hebben nut om gemeld te worden. Vele meldingen samen maken een sterk dossier.

 • Neem contact op met de politie.
 • Consulteer de hulplijn 1712.

 

Heb je nood aan een luisterend oor? Heb je iets gezien of meegemaakt, en weet je niet hoe je hiermee  omgaat? Bij een vraag, verontrusting, vermoeden, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend gedrag,... kan je in vertrouwen terecht bij onderstaande kanalen:

 • Neem contact op met de hulplijn 1712 (www.1712.be). Ervaren hulpverleners staan je bij. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp. Je kan hen bellen, elke werkdag, van 9 tot 17 uur.
 • Kinderen en jongeren kunnen een luisterend oor vinden bij Awel (www.awel.be). Je kan Awel elke dag telefonisch bereiken op het nummer 102 van 16 uur tot 22 uur, of chatten tussen 18 uur tot 22 uur, behalve op zon- en feestdagen. Je kan hen ook mailen of op het forum je vraag stellen.
 • Voor Kinderen en jongeren is er ook de chatmogelijkheid www.nupraatikerover.be. Je kan anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker op maandag- en dinsdagavond van 18u30 tot 21u30 en op woensdag- en donderdagavond van 19u tot 22u.
 • Naast deze kanalen en openingsuren, kan je terecht bij Tele-Onthaal (www.tele-onthaal.be) op het nummer 106,  24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, of elke avond (en woensdagnamiddag al vanaf 15u) via chat.

 

Daarnaast kan je iemand binnen jouw sportclub of sportfederatie contacteren, of iemand in vertrouwen nemen in je omgeving. Sport je in een andere context dan een sportclub, en maak je daar grensoverschrijdend gedrag mee, dan kan je terecht bij de verantwoordelijke van die desbetreffende sportorganisatie of jouw lokale sportdienst.

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES - www.ethischsporten.be) ondersteunt, informeert en stimuleert als erkende partnerorganisatie binnen het sportbeleid de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening. ICES  ondersteunt in de eerste plaats via koepelsportactoren het thema 'lichamelijke en seksuele integriteit' met beleidsinstrumenten, een educatief pakket 'Vlaggensysteem' en vormingen (www.sportmetgrenzen.be).

Stop it Now! (www.stopitnow.be) wil preventieve hulp bieden aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. Maak je je zorgen over je eigen gevoelens of gedrag of maak je je zorgen over de gevoelens of het gedrag van iemand in je directe sociale omgeving? Bel Stop it Now! op het nummer 0800 200 (dinsdag 15u-19u, woensdag 9u30-12u30 & vrijdag 13u-16u) of neem contact op via e-mail: vragen@stopitnow.be.

 

Andere interessante websites

www.sportendiversiteit.be 
www.sportopjongerenmaat.be 
www.gezondsporten.be 

Gedragscode

Een gedragscode is een document met richtlijnen waarmee de Vlaamse Trainersschool aan verschillende doelgroepen wil tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt.
De lichamelijke, psychische, sociale en seksuele integriteit van elkeen staat daarbij centraal.
Overtredingen van de gedragscode kunnen gesanctioneerd worden.