Op deze pagina bundelen we alle informatie rond zelfreflectie. Als Vlaamse Trainersschool willen we samen met alle partners meer trainers beter opleiden en bijscholen. Dat doen we door in te zetten op professionele, interpersoonlijke en intrapersoonlijke competenties.

Een goede trainer weet namelijk hoe training te geven en dit toe te passen (professioneel), in relatie tot anderen (interpersoonlijk) en stelt zichzelf hierbij concreet in vraag (intrapersoonlijk).

Waarom inzetten op intrapersoonlijke competenties?

Via onderstaand filmpje krijg je meer informatie over wat intrapersoonlijke competenties net zijn, het belang ervan en hoe we er als Vlaamse Trainersschool op willen inzetten.

Op deze pagina verzamelen we enerzijds informatie voor Trainers. Deze informatie is zowel nuttig in het geval je al een VTS-opleiding volgt/gevolgd hebt als wanneer je (nog) geen VTS-opleiding volgde.

Anderzijds verzamelen we informatie voor Leercoaches en andere betrokken partners binnen ons VTS-opleidingsaanbod.

IPC voor trainers

Op deze pagina bundelen we alle relevante informatie rond zelfreflectie voor jou als trainer.

IPC voor leercoaches

Met deze webpagina trachten we alle informatie te verzamelen voor onder meer leercoaches, DSKO's en Trekkers van een Permanent Overlegorgaan met betrekking tot IPC en de twee vakken die we hierrond ontwikkeld hebben.