Intro

Waarom? Zelfreflectie is de sleutel tot levenslang leren en stelt elke trainer in staat zichzelf te blijven ontwikkelen, zowel tijdens als na het voltooien van een VTS-opleiding. Een VTS-opleiding is geen eindpunt in de ontwikkeling van een sporttrainer, ze dient wel om trainers aan te zetten tot verdere ontwikkeling en levenslang leren.

 

Concreet? We maken in de VTS-opleidingen een onderscheid in ‘reflectieve praktijken’ en ‘kritische zelfreflectie’. Het doel bij de eerste is gericht leren reflecteren over je eigen handelen als trainer en de impact daarvan op jouw sporter(s). Bij ‘kritische zelfreflectie’,  sta je stil bij je eigen competentieontwikkeling, normen en waarden.

 

Wat indien je nog geen VTS-opleiding volgde? Tijdens de opleidingen gaan we uitgebreid in op het achterliggende kader en gaan we concreet aan de slag rond zelfreflectie. Uiteraard heeft het volgen van een trainersopleiding nog andere voordelen waaronder het ontwikkelen van andere relevante competenties (bv. didactiek, communicatie, declaratieve kennis in de sportwetenschappen). Ben je geïnteresseerd? Deze link leidt je naar meer informatie over onze opleidingen. Alle informatie en reflectiemethoden die we op deze pagina beschikbaar stellen, zijn uiteraard relevant voor élke trainer in Vlaanderen en kan je daarom ook vrij raadplegen. Iedereen kan dus concreet aan de slag, of je nu een opleiding gevolgd hebt of niet.

Competenties binnen VTS.jpg

Reflectie over je trainingsaanpak - Reflectieve praktijken

Binnen de VTS-opleidingen ga je tijdens het vak ‘Feedback en reflectie stage’ concreet aan de slag. Tijdens je stageopdracht reflecteer je via een reflectieschriftje over je trainingen, je eigen handelen en de impact daarvan op je sporter(s). Het reflectieschriftje bundelt verschillende reflectiefiches. Tijdens het vak ga je hier nadien over in dialoog met je medecursisten en een leercoach. In je eigen trainingspraktijk kan je hierover in dialoog gaan met bijvoorbeeld een mede-trainer, coördinator of andere persoon.

Meer informatie rond het specifieke vak bundelen we in volgend filmpje. 

 

De afzonderlijke reflectiefiches kan je hieronder downloaden. Je kan ze zowel afdrukken en schriftelijk invullen of er voor kiezen ze digitaal in te vullen.

We maken een onderscheid naar reflectie over een collega-trainer, reflectie over jezelf en anderen die over jou als trainer reflecteren. Meer uitleg over de specifieke oefeningen, vind je op de desbetreffende fiche terug. Een globaal overzicht vind je hier.

Een PDF-versie van de reflectieschriftjes per opleidingsniveau, vind je hier terug. Je kan ze digitaal raadplegen.

Naargelang het opleidingsniveau Initiator of Instructeur B worden er meer of minder verschillende soorten reflectiefiches opgenomen in het reflectieschriftje. Op de opleidingsniveaus Trainer B en Trainer A is het reflectieschriftje blanco gelaten. Het doel is dat cursisten hier door een persoonlijke bril reflecteren, ze bouwen hun reflectieschriftje met andere woorden zelf bottom-up op.

Reflectie over je eigen handelen - Kritische zelfreflectie

Binnen de VTS-opleidingen ga je concreet aan de slag binnen het vak ‘Competentieontwikkeling van de Trainer’. Het doel van dit vak is kritische zelfreflectie uitlokken. Concreet word je binnen dit vak ondersteund en begeleid in het doorlopen van een Persoonlijk Ontwikkelingsproces (POP-Proces). Dit doe je aan de hand van het Vlaamse POP-model. Dit model is wetenschappelijk gevalideerd en bestaat uit vier fasen. Binnen elke fase voorzien we verschillende oefeningen/methodieken die je kan uitvoeren. Een reflectiemap verzamelt al deze methodieken. Tijdens het vak ga je als cursist ook in gesprek met een leercoach tijdens/over dit proces. 

Meer informatie rond het specifieke vak en het POP-proces bundelen we in volgende filmpjes.

 

De methodieken zijn ook relevant om op zelfstandige basis te doorlopen, buiten een VTS-opleiding om. Mogelijks kan je hierbij zelf op zoek gaan naar een leercoach waarmee je in dialoog gaat. Naar de toekomst toe voorzien we hier ook een traject rond binnen ons bijscholingsaanbod (VTS Plus). De fiches kan je zowel afdrukken en schriftelijk invullen als digitaal invullen.

Een PDF-versie van de reflectiemap vind je hier terug.