Reflecteren over je eigen handelen

Intro

Waarom?

  • Als goede trainer maak je niet alleen een trainingsvoorbereiding, je blikt ook terug op je eigen training en begeleiding.
  • Je stelt jezelf concreet in vraag: hoe ziet je training eruit, wat doe je en wat is de impact ervan op je sporters?
  • Op deze manier ontwikkel je niet alleen stap voor stap je sporters, maar ook jezelf.
  • Het doel is om van op enige afstand terug te blikken op een specifieke situatie of handeling en na te denken over oorzaken, mogelijke gevolgen, alternatieven en doelstellingen.

 

Wanneer?

  • Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk reflecteert over je training.
  • Reflecteren kan zowel tijdens (bv. nota’s, observaties) als na (bv. analyse doelstellingen) je training.
  • Reflecteren over je trainingen, zowel tijdens de VTS-opleiding als na het voltooien ervan.

 

Hoe?

  • Aan de hand van specifieke fiches die je laten stilstaan bij zowel jouw eigen trainingen als eigen wedstrijdbegeleiding.
  • Een aantal reflectiefiches zijn afgeleid uit het didactisch model (zie Algemeen Gedeelte, vak Didactiek (Module 1)), een aantal reflectiefiches hanteren een meer open reflectie.
  • De verschillende reflectiefiches laten je telkens door een iets andere bril terugblikken op jouw training en je eigen handelen hierbinnen. Je bent daarbij niet gebonden aan de volgorde van de reflectiefiches, het staat je vrij te kiezen welke reflectiefiche je wanneer invult, zolang je dit maar voldoende afwisselt en elke fiche volledig invult. Je kan uiteraard ook zelf een andere reflectiemethodiek te gebruiken.