Vanaf 01/01/2023 wijzigt het opleidingsmodel van de Vlaamse Trainersschool. Op deze pagina duiden we de redenen hiervoor en geven we je extra duiding omtrent dit nieuwe opleidingsmodel.

Opgelet: niet alle sporten schakelen vanaf 01/01/2023 (bekijk hiervoor het lijstje onderaan deze pagina)

Waarom een herwerking van het opleidingsmodel binnen de Vlaamse Trainersschool?

De missie van de Vlaamse Trainersschool is om samen meer trainers beter op te leiden. De herwerking van het opleidingsmodel binnen de Vlaamse Trainersschool heeft dan ook de ambitie om:

 • VTS-trainersopleidingen af te stemmen op internationale kwaliteitsstandaarden
 • de vereiste competenties aan trainers binnen hun opleidingstraject mee te geven
 • meer trainers een VTS-kwalificatie te doen behalen
 • trainers te motiveren om door te stromen naar vervolgopleidingen en aan te zetten tot levenslang leren
 • het kwaliteitsniveau van begeleiding binnen de Vlaamse sportsector te verhogen

Wat is er nieuw?

In het vroegere VTS-opleidingsmodel diende elke trainer te starten met de Initiatoropleiding, die zich situeerde binnen een uitgesproken participatiecontext met als hoofddoel sporters te initiëren in sport en hen via sport positieve ervaringen bij te brengen. Plezier en (levenslange) sportdeelname staan daarbij centraal, terwijl prestatie- en competitie-elementen globaal minder worden benadrukt. Vervolgens kon men stapsgewijs doorstromen naar opleidingsniveaus die zich steeds meer richting de prestatiesport profileerden (bv. Trainer B en Trainer A).

 

Het vernieuwde VTS-opleidingsmodel (zie onderstaande figuur) voorziet in rechtstreekse instroom- en doorstroommogelijkheden voor trainers in diverse contexten (multisportcontext, participatiesport, prestatiesport). Zo kan je als trainer van bij aanvang van een opleidingstraject een keuze maken voor een opleidingstraject dat best bij jouw behoeften past en ook toelaat om vervolgopleidingen binnen de eigen context te selecteren in functie van verdere ontwikkeling in je rol als trainer.

Welk traject je ook kiest, de noodzakelijke pedagogisch-didactische basisvaardigheden waarover elke (gekwalificeerde) trainer dient te beschikken, krijg je uiteraard steeds mee via de Start 2 Coach-module. Belangrijk om aan te geven, is dat elke sporttak de vrijheid heeft om zelf een gerichte keuze te maken welke opleidingsniveaus worden aangeboden in functie van de behoeften op het terrein.

schema-opleidingsstructuur.png

Klik hier voor een grotere versie van de figuur.

Naast deze structurele wijzigingen zijn er ook inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. Nieuw zijn bijvoorbeeld de modules ‘Levenslang Leren’, die trainers in staat stellen om zichzelf verder te ontwikkelen onder begeleiding van een leercoach. Ook de bestaande sportwetenschappelijke kennisvakken werden in een nieuw jasje gestoken en op verschillende vlakken (organisatiewijze, inhouden, evaluatie) laagdrempeliger gemaakt.

Voordelen voor trainers

Uiteraard heeft dit nieuwe opleidingsmodel heel wat voordelen voor trainers:

 • De drempel om een VTS-kwalificatie te behalen wordt sterk verlaagd
 • Extra ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden worden voorzien binnen de eigen context waar men als (gekwalificeerde) trainer reeds actief is
 • Elke VTS-opleiding wordt duidelijk(er) georiënteerd naar een specifieke doelgroep en context
 • Ervaren, competente trainers die actief zijn (en wensen te blijven) binnen een prestatiegerichte omgeving kunnen nu rechtstreeks instromen binnen een VTS-opleiding (Trainer C) die hierop voorbereidt
 • Opleidingsmogelijkheden worden voorzien voor trainers actief binnen een multisportcontext (multisportclubs, omnisportkampen, buurtsport, schoolsport, enz.)
 • Binnen VTS wordt voorzien in een groter en diverser aanbod op het vlak van levenslang leren
 • Inhouden worden binnen de VTS-opleidingen sterker op maat van de eigen sporttak en doelgroep geselecteerd
 • Trainers kunnen ervoor opteren om op eigen tempo bepaalde inhouden te verwerven, zijnde voorafgaand, tijdens of na een VTS-opleiding (bv. sportwetenschappelijke vakken, aspecten van levenslang leren, enz.). Er geldt bijvoorbeeld niet langer een verplichte volgtijdelijkheid op moduleniveau binnen de VTS-opleidingen.
 • Wisselen van de ene opleiding naar de andere wordt sterk gefaciliteerd (o.a. via vrijstelling voor gemeenschappelijke vakken)

Wat vindt de sportsector van het nieuwe opleidingsmodel?

We bevroegen enkele Directeurs Sportkaderopleiding (DSKO) over dit nieuwe opleidingsmodel. Hieronder hun idee...

Lucas Vanden Bossche - DSKO Hockey

Kristof De Loose - DSKO Volleybal

Bart De Keersmaeker - DSKO Tennis

Lies Vlamynck - DSKO Paardrijden

Vanaf wanneer wordt dit nieuwe opleidingsmodel geïmplementeerd?

De implementatie van de nieuwe opleidingsstructuur binnen een sporttak is ten vroegste realiseerbaar vanaf 1/1/2023, maar er wordt voorzien in een ruime transitieperiode (2023-2028). Elke sporttak bepaalt autonoom de gewenste snelheid van schakelen.

 

Sporten die volledig schakelen vanaf 01/01/2023  Sporten die deels schakelen vanaf 01/01/2023
Gewichtheffen/Powerlifting Baseball - Softball
Hockey Golf
Krachtbal Judo
Schermen Muaythai/Kickboksen
Tennis Risicovechtsporten
Voetbal Skatesport
Wielrennen Skiën - Snowboarden
  Taekwondo
  Triatlon/Duatlon
  Volleybal
  Zwemmen