Tennis.jpg

Trainers en sportbegeleiders

Samen meer trainers beter opleiden

De forfaitaire kostenvergoeding stijgt voor bepaalde categorieën van vrijwilligers

29/01/2019

Vanaf 1 januari 2019 hebben vrijwilligers die tot een bepaalde categorie behoren recht op een maximale forfaitaire kostenvergoeding van 2500 € in plaats van 1.388,40€ per jaar.

Vanaf 1 januari 2019 werd de maximale forfaitaire kostenvergoeding voor een bepaalde categorie van vrijwilligers verhoogd van 1.388,40€ naar 2500 € per jaar (geïndexeerde bedragen).

 

Voor de sportsector heeft de verhoging enkel betrekking op de sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester en de seingever bij sportwedstrijden.

 

Uitzondering

Er wordt een uitzondering gemaakt voor: 

  • de vrijwilligers die tegelijkertijd voor dezelfde organisatie prestaties leveren als verenigingswerker (in een andere periode)
  • de vrijwilligers die tegelijkertijd een sociale zekerheids- of sociale bijstandsuitkering ontvangen

In die 2 gevallen is het jaarlijks kostenplafond beperkt tot 1.388,40 EUR.

 

De maximale forfaitaire dagvergoeding blijft voor alle vrijwilligers 34,71€ per dag (geïndexeerd bedrag voor 2019).


Volg ons op sociale media