Waar winnen primeert, is zelden aandacht voor wedstrijdvormen waarin sporters evenwichtig kunnen kampen, worden beslissingen sneller aangevochten, is fair play alleen van toepassing als het de uitslag van de wedstrijd niet beïnvloedt en wordt agressief spel soms oogluikend toegestaan. Minder begaafde kinderen krijgen dan enkel speelkansen als er niet teveel op het spel staat of worden enkel de minimaal opgelegde tijd opgesteld. Weet je dat het ook anders kan?

Weet je dat competitiesport en jeugdgericht werken hand in hand kunnen gaan als jij daar als trainer voor kiest? Met deze thema's, ideeën en praktijkvoorbeelden willen we duidelijk maken dat het wel mogelijk is om sporters in een context te plaatsen waarin ze op een evenwichtige wijze met elkaar kunnen kampen. Dat het wel mogelijk is om alle sporters speelkansen te geven zonder daarbij in te boeten aan spelplezier en uitdaging of de uitdaging om te winnen.

Thema 1: kies voor evenwichtige kampvormen

Thema 1: kies voor evenwichtige kampvormen

MaartRGB.jpg

Als we willen dat jongeren leren door het spelen van wedstrijden of door het kampen met elkaar, dan moet dat op een evenwichtige manier gebeuren. Een kind dat altijd verliest, leert niet en zal op lange termijn gedemotiveerd raken. Ook door altijd te winnen wordt een sporter niet uitgedaagd en boekt hij geen winst. Trainers die kiezen voor evenwichtige kampvormen zullen ervaren dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan motivatie, aan spelplezier en inzet.

 

Kies voor evenwichtige kampvormen

Thema 2: creëer een realistisch verwachtingspatroon

Thema 2: creëer een realistisch verwachtingspatroon

tehogeverwachtingen.jpg

Kinderen willen hun ouders niet teleurstellen. Ze ervaren druk om te presteren en zijn bang om niet aan de soms hoge verwachtingen te voldoen. Ouders die de lat te hoog leggen, kunnen bij hun kind gevoelens van twijfels en onzekerheid aanwakkeren. Een sportclub die een klimaat wil creëren waarin jonge sporters positief ondersteund worden, zal kiezen voor een aanpak waarbij ze een realistisch verwachtingspatroon creëert en een optimale ouderbetrokkenheid realiseert.

 

Creëer realistische verwachtingen!

Thema 3: laat je team primeren op de resultaten

Thema 3: laat je team primeren op de resultaten

winnenprimeert x1497.jpg

Winnen kan op verschillende vlakken, niet enkel door meer doelpunten te scoren of door als eerste over de meet te komen, maar ook door jezelf te overwinnen, door als ploeg vooruitgang te maken, door beter samen te spelen, door geleerde tactieken in de praktijk om te zetten, door mooi spel te brengen, enzovoort. Elke wedstrijd is slechts een onderdeel van een totaal opleidingstraject, een nieuwe kans om te leren. Trainers die ervoor kiezen om vooruitgang en verbetering te laten primeren op scores, zullen zien dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan motivatie, spelplezier en inzet.

 

Laat je team primeren op de resultaten!

Thema 4: Promoot fair play en respect

Thema 4: Promoot fair play en respect

fairplay.jpg

Trainers die een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van unfair gedrag bij hun sporters en ervoor kiezen om hen op te leiden en te begeleiden in een geest van fair play, investeren in spelers die winnen aan sportiviteit, respect, sociale vaardigheden en morele waarden.

 

Promoot fair play en respect voor de tegenstander en de wedstrijdleiding

Thema 5: kies tegen agressie

Thema 5: kies tegen agressie

agressief spel_2104X.jpg

Agressief spelgedrag lijkt soms eigen aan de sport, maar veel sporters en toeschouwers houden er niet van. Het druist in tegen de vriendelijkheid en de ingetogenheid die uitgaat van de begin- en eindceremonie, de begroeting van elkaar en de scheidsrechter of de zorg voor het dure sportmateriaal. Trainers en sporters die kiezen tegen agressie, lopen de kans een halve meter te kort te komen, maar verliezen daarom niet altijd de wedstrijd. Ze winnen alvast zeker aan mooier spel, het behoud van de integriteit van de sporters en een beter imago van de sport.

 

Neem afstand van agressie in de sport

Thema 6: respecteer elkaars grenzen

Thema 6: respecteer elkaars grenzen

grenzen overschrijden_397x.jpg

Sporten gebeurt in groepsverband. Een goede omgang met elkaar is niet evident en soms worden grenzen overschreden. Verschillende karakters en individuen sporten samen, en dat kan leiden tot ruzies, pesten, plagen of discussies. Als trainer is het niet gemakkelijk om een gepaste reactie te geven of er preventief werk van te maken.

 

Trainers die kiezen voor een goede sociale omgang, de juiste teamspirit en respect voor elkaars grenzen, winnen aan mentaal en fysiek welzijn van de sporters en aan sportplezier. Op lange termijn voorkomt dit drop-out en draagt het bij tot een verbetering van de sportieve prestaties.

 

Zorg ervoor dat je sporters elkaars grenzen respecteren

Thema 7: Aanvaard de beperkingen van jouw sporters

Thema 7: Aanvaard de beperkingen van jouw sporters

geen beperkingen x2104.jpg

Iedereen heeft zijn beperkingen, ook de de meest atletische sporter. Het omgekeerde is echter ook waar. Ook de zwakste sporter heeft heel wat mogelijkheden. Trainers die kiezen voor een begeleiding van zowel getalenteerden als ‘mindere goden’, kiezen ervoor om beperkingen te aanvaarden en daar ook acties voor te ondernemen. Ze creëren een situatie waarin elke sporter op maat sport en zich daarbij goed voelt. Dat levert een grote winst op voor de individuele sporter en biedt een sociaal-maatschappelijke meerwaarde.

 

Aanvaard de beperkingen van jouw sporters

 

Thema 8: zet je sporters niet onder druk

Thema 8: zet je sporters niet onder druk

onderdrukzetten.jpg

Soms hebben je sporters een duwtje in de rug nodig om vooruitgang te boeken. Zowel op fysiek als mentaal vlak kan dat nodig zijn om sportieve prestaties neer te zetten. Jammer genoeg neigt dat duwtje soms naar te veel druk zetten op sporters. Wat voor een trainer als doorzettingsvermogen of mentale weerbaarheid wordt gezien, komt voor een jonge sporter soms hard aan. Directe gevolgen van te veel druk zetten zijn overtraining, prestatiedruk en stress. Dit kan leiden tot drop-out, verlies aan motivatie en zowel fysieke als mentale gezondheidsproblemen. Trainers die er voor kiezen om geen druk te zetten, winnen aan gezonde sporters die fit en gemotiveerd zijn, beter presteren en hun sport met plezier blijven uitoefenen.

 

Zet je sporters niet te veel onder druk

Thema 9: creëer gelijke kansen voor iedereen

Thema 9: creëer gelijke kansen voor iedereen

ongelijke kansen_x2104.jpg

Iedereen is anders en uniek, iedereen heeft zijn mogelijkheden en zijn beperkingen. Er zijn heel wat factoren die bepalen of kinderen en jongeren meer of minder kansen krijgen om hun gaven ten volle te ontwikkelen: een moeilijke financiële toestand, taal- of cultuurverschillen, geaardheid, ze kunnen allemaal aanleiding geven tot het niet kunnen of mogen deelnemen aan sportactiviteiten. 

 

Trainers die oog hebben voor het sociale aspect van sport, zoeken naar manieren om ook sporters die over minder middelen beschikken op een volwaardige manier te laten deelnemen aan de trainingen en activiteiten. Ze winnen daarmee aan onderling respect, werken mee aan meer sociale gelijkheid en zijn een voorbeeld voor andere sportclubs. Bovendien plukken ze wellicht ook op sportief vlak de vruchten van deze open houding, doordat ze uit een grotere vijver van mogelijke talenten vissen.

 

Hou rekening met de sociale aspecten van sport

 

Thema 10: zorg voor respect ten opzichte van de wedstrijdleiding

Thema 10: zorg voor respect ten opzichte van de wedstrijdleiding

referee-respect.jpg

Als de spanning geladen is, een punt cruciaal is, een seconde het verschil maakt, een beslissing onterecht aanvoelt … dan nemen emoties soms de bovenhand. Trainers die kiezen om op elk moment respect op te brengen voor officials en die hun sporters leren om correct om te gaan met beslissingen, winnen aan wederzijds respect en creëren een verdraagzamere sportwereld, een leuker spel, gemotiveerde sporters en fair play.

 

Zorg voor respect voor de wedstrijdleiding

Slottekst 'Wij hebben gekozen, jij ook?'

Slottekst 'Wij hebben gekozen, jij ook?'

Ter samenvatting van het project 'Is kiezen verliezen', kijken we terug op de 10 thema's. Is winnen nu echt noodzakelijk? Hoe kunnen we de ontwikkeling van (jonge) sporters op het voorplan brengen? In deze slottekst vind je een overzicht van de verschillende dillema's en prikkelen we je om je sportbegeleiding eens anders te bekijken.

  

Slottekst 'Wij hebben gekozen, jij ook?'