Mental matrix voor trainers

Als trainer ken je ongetwijfeld de begrippen ‘intrinsieke motivatie’ en ‘extrinsieke motivatie’. Het eerste begrip betreft motivatie om het plezier, de uitdaging en/of de interesse voor de taak zelf. Wie handelt onder extrinsieke motivatie apprecieert de gevolgen van de taak meer dan de taak zelf (vb. de goedkeuring van de coach, (financiële) beloning etc.).

Sport Vlaanderen reikt trainers tools aan waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Deze tools werden uitgewerkt door gediplomeerde sportpsychologen in functie van trainers van 10 tot 18 jarige sporters.

Mental matrix voor trainers

Onderzoek heeft uitgewezen dat intrinsieke motivatie de meest stabiele en krachtige vorm van motivatie is. Plezier, uitdaging, interesse etc. worden daarom gezien als de ideale motivatiebronnen. Toch is extrinsieke motivatie in de sport eveneens van groot belang, want niet alle taken/trainingen in de sport zijn even leuk, uitdagend en/of interessant. Daarom hebben zelfs atleten die over het algemeen intrinsiek gemotiveerd zijn in hun sport voor die taken/trainingen wel eens een duwtje in de rug nodig. Het is echter belangrijk dat de atleet deze extra push aanvaardt en de betreffende taak/training ook belangrijk acht. Enkel zo kan hij een stabiele en langdurige motivatie opbouwen voor elke taak/verplichting die de sport met zich meebrengt.

 

Het invullen van drie psychologische basisbehoeften, die elke atleet in zich draagt, kan deze stabiele motivatie installeren en onderhouden. Het betreft de nood aan Autonomie (= het gevoel hebben gedrag te willen stellen i.p.v. temoeten stellen), Betrokkenheid (= het gevoel hebben dat belangrijke anderen je steunen) en Competentie (= het gevoel hebben goed te zijn in wat je doet).

speerwerpen.jpg

Oefenstof

Afhankelijk van de leeftijd van de atleet kan je deze behoeften op verschillende manieren in de praktijk invullen. Een jonge atleet kun je bijvoorbeeld laten kiezen tussen enkele oefeningen binnen een thema van de matrix die jij als coach belangrijk vindt voor hem. Oudere atleten kun je vrij laten in hun keuze welke oefeningen zij willen afwerken. Ze hebben vaak al voldoende zelfinzicht om te weten aan wat ze moeten werken. Op deze manier kun je invulling geven aan de behoefte aan Autonomie. Op elke leeftijd zal positieve feedback aan het adres van de atleet zijn gevoel van Competentie tijdens de oefeningen vergroten/ondersteunen. Toon de atleet ook dat je als coach volledig achter dit initiatief staat en dat je vooral bekommerd bent om de ontwikkeling van de atleet. Toon dat je als team werkt aan die ontwikkeling om zo invulling te geven aan de nood aan Betrokkenheid van de atleet.

 

In deze tool zijn drie leeftijdscategorieën gedefinieerd. Per leeftijdsgroep werden oefeningen opgemaakt over verschillende onderwerpen

  • Concentratie
  • Emotiemanagement
  • Motivatie
  • Teamcohesie
  • Zelfvertrouwen

Per leeftijd en onderwerp kan je via onderstaande filter snel zoeken naar de gewenste oefenstof. Meer diepgang per leeftijd en onderwerp vind je via bovenstaande links terug.