Algemene voorwaarden sportvacaturedatabank

Algemene voorwaarden

Wanneer je een sportvacature op de Sportdatabank Vlaanderen plaatst, dan moet je aanvinken dat je de algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt, en dat je ze ook aanvaardt.

Wat is het doel van de sportvacaturedatabank?

De sportvacaturedatabank geeft vertegenwoordigers van sportclubs, verenigingen en federaties de mogelijkheid om openstaande sportvacatures te afficheren op de site van Sport Vlaanderen en ze geeft bezoekers met een account 'Mijn Sport Vlaanderen' de mogelijkheid om op die sportvacatures te reageren.

Met de sportvacaturedatabank willen zo veel mogelijk sportgekwalificeerde lesgevers en sportbegeleiders aan de slag krijgen bij de Vlaamse sportorganisaties.

Werving van geschikte kandidaten doen we niet, we maken de vacatures enkel kenbaar.

Hoeveel kost het om een sportvacature te plaatsen?

Het plaatsen van een sportvacature of het reageren op een sportvacature is gratis.

Hoe ga je te werk?

Om gebruik te maken van de sportvacaturedatabank heb je als vertegenwoordiger van een sportorganisatie maar ook als sollicitant een persoonlijke account op de site van Sport Vlaanderen nodig.

De vertegenwoordiger van de sportorganisatie (hierna opdrachtgever genoemd) kan bij het posten van zijn sportvacature geautomatiseerde datavelden gebruiken. De openstaande sportvacature kan een voltijdse of deeltijdse job in loondienst of op zelfstandige basis zijn, maar het kan ook gaan om een stage of om vrijwilligerswerk.

In de Sportdatabank Vlaanderen kunnen geïnteresseerde sollicitanten meer info over de opdrachtgever zoeken. Via e-mail kunnen ze de opdrachtgever om meer info vragen en kunnen ze zich kandidaat stellen voor de openstaande functie. Het e-mailadres van de opdrachtgever is niet zichtbaar.

Welke zijn de verplichtingen van de opdrachtgever?

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de informatie in de sportvacature juist, volledig, actueel en niet misleidend is. Enkel de opdrachtgever is daarvoor verantwoordelijk. Als de opdrachtgever aan Sport Vlaanderen informatiedragers, elektronische bestanden of software ter beschikking stelt, dan garandeert hij dat die vrij zijn van virussen en defecten.

Sportvacatures moeten opgesteld zijn in het Nederlands.

De opdrachtgever vrijwaart Sport Vlaanderen van aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom (bijvoorbeeld: merkenrecht, auteursrechten, tekeningen & modellen, ...) op de materialen of gegevens die in de sportvacature gebruikt worden.

De opdrachtgever vermijdt gedragingen of uitingen die Sport Vlaanderen schade kunnen toebrengen. We verstaan hieronder onder andere:

  • Politieke uitlatingen
  • Bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen
  • Gedragingen die in strijd zijn met Europese en Belgische federale, gewestelijke en gemeenschapsregelgeving
  • Reclame voor de eigen organisatie

De geplaatste sportvacature, de daarin vermelde eisen en de selectieprocedure mogen niet in strijd zijn met de in Vlaanderen geldende regelgeving: fiscale en sociale wetgeving, algemene discriminatiewetgeving, enzovoort.

Welke zijn de verplichtingen en rechten van Sport Vlaanderen?

Sport Vlaanderen stelt de sportvacaturedatabank ter beschikking, maar staat niet in voor werving, selectie en arbeidsbemiddeling van geschikte kandidaten.

Sport Vlaanderen heeft het recht om de sportvacature in te korten, te wijzigen, of te verwijderen uit de sportvacaturedatabank, als het vindt dat dat noodzakelijk is.

Sportvacatures staan standaard één maand online. Aan het eind van die maand worden ze automatisch verwijderd, tenzij de opdrachtgever de looptijd zelf heeft verlengd.

Aansprakelijkheid en vrijwaringen

Sport Vlaanderen controleert niet of de inhoud van de sportvacatures de wetgeving onbeperkt naleeft. Daarvoor is de opdrachtgever zelf aansprakelijk. Sport Vlaanderen toetst de sportvacatures slechts slechts steekproefgewijs.

Sport Vlaanderen is niet aansprakelijk voor de juistheid en inhoud van de sportvacatures, noch voor het verdere verloop van de sollicitatieprocedure en de uitvoering van de opdracht.

Wanneer Sport Vlaanderen op de hoogte gebracht wordt van fouten of onvolledigheden van gegevens (via de knop ‘Meld misbruik’), dan zal het zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. In het e-mailverkeer tussen de opdrachtgevers en sollicitanten komt Sport Vlaanderen niet tussenbeide.

Sport Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, door onjuist verstrekte en/of onvolledige gegevens door de opdrachtgever.

Privacy

De persoons- en organisatiegegevens die via Mijn Sport Vlaanderen verstrekt zijn, worden beheerd in een geautomatiseerd bestand, waarop de wet ter bescherming van de persoonsgegevens van toepassing is. De persoonsgegevens die sollicitanten invoeren, worden niet doorgegeven aan derden, ook niet aan de opdrachtgever. De persoonsgegevens kunnen door de respondenten zelf worden aangepast. Een gebruikersprofiel op Mijn Sport Vlaanderen kan op vraag van de gebruiker zelf via sportdb@sport.vlaanderen worden verwijderd.

De aanmelding via Mijn Sport Vlaanderen is voor sollicitanten noodzakelijk om bijvoorbeeld robots uit te sluiten en te kunnen volgen hoeveel keer een sportvacature wordt geraadpleegd.

Ook voor opdrachtgevers is het aanmelden via Mijn Sport Vlaanderen noodzakelijk: enkel zo kunnen ze hun eigen sportvacatures beheren. Op die manier kan Sport Vlaanderen ook nagaan wie een sportvacature heeft geplaatst. Als dat nodig is, bijvoorbeeld bij eventueel misbruik, kan het met die persoon contact opnemen.

Wijzigen van de algemene voorwaarden

Sport Vlaanderen heeft het recht om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.