Wie doet wat bij de Vlaamse Trainersschool

Werking Vlaamse Trainersschool

Hoe werkt de Vlaamse Trainersschool (VTS)?

De Vlaamse Trainersschool (VTS) wordt geleid door een autonome Strategische Stuurgroep VTS die op basis van gelijkwaardigheid is samengesteld uit drie vertegenwoordigers van Sport Vlaanderen, drie vertegenwoordigers van de sportfederaties en drie vertegenwoordigers van de onderwijspartners. De Strategische Stuurgroep VTS bestaat uit negen stemgerechtigde leden en bepaalt en bewaakt de strategische keuzes van de Vlaamse Trainersschool.

De Taskforce VTS is verantwoordelijk voor het operationele beleid van de Vlaamse Trainersschool en bestaat uit zes stemgerechtigde leden, gelijkwaardig verdeeld tussen de drie partners.

Per sporttak zijn er denkcellen en werkgroepen opgericht onder leiding van een Directeur Sportkaderopleiding (DSKO). Die plannen, coördineren en bewaken de opleidingen. Cursisten kunnen met hun vragen tijdens opleidingen steeds terecht bij docenten en cursusverantwoordelijken. Permanente Overlegorganen zorgen voor een overlegstructuur over het opleidingsaanbod dat niet via een sporttak/denkcel verloopt.

Het VTS-secretariaat wordt waargenomen door de Afdeling Sportkaderopleiding van Sport Vlaanderen.

Laat onze collega's je helpen

 

Naam Taken en verantwoordelijkheden Telefoon
Sandra Berckmoes Denkcelsecretaris IJsschaatsen/Rolschaatsen, Kano/Kajak, Roeien en Zeilen/Surfen (incl. Zeilwagenrijden) +32 2 209 47 35
Erik Binst Databeheer ledenaangifte Sportfederaties +32 2 209 47 09
Evi Buelens Medewerker Team Adviesverlening en Dossierbeheer – Pedagogisch Begeleider
Inhoudelijke uitwerking methodieken (kritische) zelfreflectie
Ondersteuning cursusverantwoordelijken
Ondersteuning docentenbeleid
Coördinatie permanent overlegorgaan Bewegingsanimator
+32 2 209 47 28
Joeri Callaert Liaison Hogescholen LO
Aanspreekpunt Integriteit (API)
+32 2 209 46 54
Margot Callewaert Coördinatie permanent overlegorgaan Multimove- en Sportsnack,
Coördinatie denkcel Duiken, Kano/Kajak, Skiën en Zeilen
Coördinatie (digitale) Krachtige Leeromgeving
Ondersteuning docentenbeleid, lerend netwerk, Algemeen Gedeelte
+32 2 209 46 87 
Gert Claessens Medewerker logistieke team +32 2 209 47 26
Maarten De Backer Liaison van de KU Leuven +32 2 209 45 82
Shana De Jaegher Liaison van de UGent +32 2 209 45 57
Erik De Ro Opmaak en opvolging bestelbonnen en facturatie +32 2 209 47 25
Katleen De Wilde Denkcelsecretaris Boksen, Judo, Ju-Jitsu, Karate, Klim- en Bergsport (incl. Speleologie), Risicovechtsporten en Taekwondo
Administratieve opvolging IKZ
Ondersteuning cel bijscholingen (o.a. VTS Plus)
+32 2 209 47 13
Eva Dejaegher Pedagogisch medewerker
Aanspreekpunt Integriteit (API)
+32 2 209 47 08
Bie Dillen Cel informatie en communicatie
Beheer opleidingsstramienen
Databeheer VOTAS
Opvolging aanvragen m.b.t. vrijstellingen en assimilaties
Beheer sportvacatures
+32 2 209 47 18
Sophie Dupaix Denkcelsecretaris Baseball/Softball, Handbal, Hockey, Korfbal, Krachtbal, Rugby, Volleybal en Waterski +32 2 209 46 11
Vera Fonck Denkcelsecretaris Dans, Duiken, Gymnastiek (incl. Ropeskipping) en permanent overlegorgaan 'Begeleiden van sportende senioren' +32 2 209 47 32
Ingrid Hermans Denkcelsecretaris Badminton, Golf, Squash, Tafeltennis en Tennis +32 2 209 47 23
Ann Janssens Cel informatie en communicatie (o.a. samenstellen jaarverslag en brochure sportkaderopleidingen)
Coördinatie opleidingen Aspirant-Initiator
Coördinatie EVC/EVK-procedures, beroepsprocedures en
rapportage
+32 2 209 45 96
Sofie Journée Denkcelsecretaris Paardrijden, Hoger Redder, Duiker Redder, Reddend zwemmen en Zwembadcoördinator
Administratieve ondersteuning Algemeen Gedeelte
+32 2 209 47 53
Ann Lavens Consulent bijscholingen +32 2 209 46 68
Sven Marien Medewerker team Adviesverlening
Medewerker uitbouw e-learning
+32 2 209 46 75
Adriaan Martiny Coördinatie Dag van de Trainer
Ondersteuning redactie cursusmateriaal
+32 2 209 47 19
Silke Moës Denkcelsecretaris Aikido, Atletiek, G-sport, Oriëntatielopen, Skiën/Snowboard en
Sportieve Vrijetijdsbesteding
+32 2 209 47 54
Bart Permentier Denkcelsecretaris Voetbal (niveau Instructeur B, Trainer B en Trainer A) en Opleidingsforum voor recreatieve sportbeoefening (incl. Bewegingsanimator) +32 2 209 47 59
Hans Ponnet Afdelingshoofd Sportkaderopleiding
Secretaris Vlaamse Trainersschool
Projectleider Sportdatabank Vlaanderen
+32 2 209 47 10
Yannick Prévost Liaison van de Vrije Universiteit Brussel +32 2 209 45 18
Joris Rayen Medewerker Team Adviesverlening
Medewerker uitbouw e-learning
+32 2 209 47 20
Nancy Schelstraete Denkcelsecretaris Boogschieten,
Motorrijden, Schermen, Schieten, Wandelen en Multimove- en Sportsnackbegeleider
+32 2 209 47 12
Ina Staessen Denkcelsecretaris Basketbal, Kaatsen, Triatlon/Duatlon, Wielrennen (incl. Wegkapitein) en Zwemmen  +32 2 209 47 22

Sandra Step

Ondersteuning Publicatiefonds VTS, didactisch materiaal, bestellingen, ...
Opmaak AOP's VTS-medewerkers en facturatie
Secretariaat afdeling Sportkaderopleiding
+32 2 209 47 50
Frederik Temmerman Coördinatie beleidsondersteunende cellen
Coördinatie personeel
Coördinatie ontwikkelingen VOTAS-databank
Secretariaat van de Stuurgroep VTS
+32 2 209 45 38
Isabel Van Calster Dispatching centraal mailadres
Algemene ondersteuning Afdeling Sportkaderopleiding
Geen
Brenda Van den Eeckhout Kopiëren en verzenden didactisch materiaal
Algemene ondersteuning Afdeling Sportkaderopleiding
+32 2 209 47 51
Wannes Van Lancker Coördinatie opmaak, layout en redactie cursusteksten en publicaties van het VTS-Publicatiefonds
Coördinator Dag van de Trainer
Coördinatie (externe) communicatie en promotie
Coördinatie e-learning en VTS-redactioneel
Beheer didactisch materiaal en stock
+32 2 209 47 07
Hans Vangrunderbeek Aansturing denkcelsecretariaat
Opleidingsmanager (coördinatie 30 denkcellen)
Secretariaat Taskforce VTS
Beleidsadvies en beleidsvoorbereiding
Ad hoc dossiers en wetenschappelijke onderzoeksrapporten
+32 2 209 47 43
Tom Vermeulen Opleidingscoördinator
Opvolging Europese dossiers en (inter)nationale contacten
+32 2 209 47 38
Stefan Waegeman Denkcelsecretaris Voetbal (niveau Initiator) +32 2 209 47 11