Beleid en wettelijk kader

Bouwen aan een kwalitatief sportaanbod voor iedereen

De Vlaamse Regering bouwt aan een kwaliteitsvol en modern breedtesportaanbod voor elke Vlaming, ongeacht zijn leeftijd, afkomst of sociale klasse. Daarin spelen alle sportactoren een belangrijke rol: federaties en clubs, lokale besturen, maar ook verenigingen.

Wettelijk kader voor verenigingen

Het Tewerkstellingsdecreet, het participatiebeleid, de wetgeving over vzw's en het inschakelen van vrijwilligers, het decreet over gezond en ethisch sporten: het zijn maar enkele van de vele wetteksten die voor verenigingen in Vlaanderen van belang zijn.

Neem een kijkje in onze digitale bibliotheek!

Ben je op zoek naar brochures, wetenschappelijke studies, beleidsinformatie of regelgeving Zoek je cijfers over de sportende Vlaming? Wil je een onderzoeksrapport over sport raadplegen? Of wil je weten hoe Vlaanderen zijn sportambities definieert en zijn resultaten evalueert? In onze digitale sportbibliotheek vind je wat je zoekt: relevante documenten, presentaties en rapporten.

library.jpg

Het topsportbeleid in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft het beheer van het topsportbeleid in Vlaanderen toevertrouwd aan Sport Vlaanderen: het principe van één Vlaams loket voor topsportbegeleiders en de topsporters, zoals in het regeerakkoord is bepaald, maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral efficiënter om al zijn ontplooiingskansen optimaal te benutten en zijn ambities waar te maken.