Bouwen aan een kwalitatief sportaanbod voor iedereen

De Vlaamse Regering wil een kwaliteitsvol en modern breedtesportaanbod uitbouwen, waarin elke Vlaming zich thuisvoelt. Een ambitieuze opdracht die ze onmogelijk alleen kan, en daarom roept ze alle sportactoren op om de handen in elkaar te slaan: federaties, besturen en clubs, en ook verenigingen.

 

Vlaanderen streeft naar een sportaanbod op maat van elke levensfase: van Multimove voor de allerkleinsten tot bewegingsactiviteiten voor de ouderen onder ons. Samenwerkingsverbanden tussen clubs, gemeenten, verenigingen en scholen willen we stimuleren. Blijvend investeren in sport, dat is immers iets wat we samen doen.

 

Sport is een ideale hefboom om verschillende maatschappelijke doelen te realiseren. We houden voeling met de diverse kansengroepen uit onze samenleving en blijven inzetten op de inclusie van deze personen via sport.

 

Daarnaast investeren we maximaal in de kwaliteit van de sportomkadering en de professionele werking van sportorganisaties. Via een kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen en bijscholingen willen we ervoor zorgen dat trainers en begeleiders hun sporters zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

 

We willen ook de tewerkstelling in en via de sportsector maximaal stimuleren. Zo wordt Sportwerk Vlaanderen ondersteund voor de coördinatie en tewerkstelling van een pool van sportbegeleiders en -ondersteuners en bouwt het een kenniscentrum uit over tewerkstelling in de sport.

 

Om ervoor te zorgen dat het sportaanbod up-to-date is en blijft, moet het Vlaamse sportbeleid voldoende oog hebben voor innovatie. Daarom bekijken we hoe we nieuwe sportvormen en originele benaderingen van gekende sporten kunnen stimuleren.

 

Sporten doe je met respect voor jezelf en voor de ander. Het beleid rond ethisch sporten steunt op drie pijlers: persoonlijke integriteit, fair play en sociale integriteit. Alle sportorganisaties in Vlaanderen moeten daarin hun verantwoordelijkheid opnemen.

 

Meer weten over het sportbeleid van de Vlaamse Regering? In de Beleidsnota Sport zet minister Muyters zijn volledige visie uiteen.

Ook ondersteuning voor het Sportimonium

Op het sportdomein van Hofstade vind je het Sportimonium, één van de weinige internationaal erkende Olympische musea. De Sportimonium vzw, die het museum beheert en uitbaat, wordt voor zijn werking jaarlijks gesubsidieerd. Dat is zo vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 4 december 2009 tussen Sport Vlaanderen, toen nog Bloso, en de vzw Sportimonium. Die laatste dient vijfjaarlijks een beleidsplan in bij Sport Vlaanderen. Het huidige beleidsplan loopt tot eind 2018.