shutterstock_544253254.jpg

Verenigingen

Sport Vlaanderen zet de deur open voor verenigingen

Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties

08/04/2020

De sportsector werd de voorbije weken stevig dooreengeschud door het coronavirus, waardoor heel wat organisaties hun werking hebben moeten neerleggen of anders organiseren.

De schade door de coronacrisis is voor heel wat sportorganisaties groot. Er is sprake van gederfde inkomsten (vaak gekoppeld aan verminderde uitgaven), maar ook van doorlopende, niet-recupereerbare en extra uitgaven.

 

We kregen hierover heel wat vragen van sportorganisaties zoals sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, trainers en vrijwilligers.

Overzicht compensatiemaatregelen

De financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties begint meer en meer duidelijk te worden. We staan in nauw contact met verschillende sportfederaties en krijgen wekelijks updates en verhalen over de impact. De meer dan 20.000 sportclubs in Vlaanderen staan voor uitdagende tijden.

 

We hebben een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden.

 

In de tabel vind je naast basisinformatie (maatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.

 

Als je gebruik wil maken van één van deze maatregelen, kan je terecht bij de bevoegde instantie die we ook vermelden in dit document. Specifieke informatie over subsidiedossiers vanuit Sport Vlaanderen communiceren we rechtstreeks met de betrokken sportorganisaties.

Noodfonds

Allicht vernam je in de pers al dat er een noodfonds van 200 miljoen euro wordt opgericht om (gesubsidieerde) sectoren zoals cultuur, jeugd, media, sport en mobiliteit te helpen. Daar krijgen we vele vragen over, waarop we voorlopig alleen kunnen antwoorden dat nog niet beslist is hoe groot dat budget voor sport zal zijn en hoe het wordt verdeeld. Sport Vlaanderen werkt momenteel actief mee aan een voorstel voor sport. Zodra de Vlaamse Regering hierover een beslissing heeft genomen, communiceren we hierover.

Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19

De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.

 

Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

 

Raadpleeg hier het besluit


Sport Vlaanderen is actief op social media