shutterstock_544253254.jpg

Verenigingen

Sport Vlaanderen zet de deur open voor verenigingen

Scroll door de eerste resultaten van de Vrijetijdsmonitor Vlaanderen

17/12/2018

De eerste resultaten van de Vrijetijdsmonitor Vlaanderen kan je nu online raadplegen. De Vrijetijdsmonitor geeft een beeld van wat er in elke Vlaamse gemeente gebeurt op het vlak van sport, jeugd en cultuur.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en VVSG lanceerden op 13 maart 2018 de website www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be. Met deze website wil de Vlaamse overheid op één plek alle informatie over het vrijetijdsgebeuren in elke gemeente in Vlaanderen bundelen en zo de lokale besturen blijven ondersteunen bij de uitbouw van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op maat van hun gemeenten. 

 

Het team van de vrijetijdsmonitor is met de eerste gegevens aan de slag gegaan en voerde enkele interessante analyses uit. Op www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be kan je bij de verschillende thema’s via de knop ‘Mijn gemeente’ naar het rapporteringsplatform gaan. Daar zijn de cijfers over sportinfrastructuur per gemeente al te raadplegen. Je kan de resultaten van je eigen gemeente ook benchmarken met een interessante vergelijkingsgroep. Grafieken en cijfertabellen over thema’s als participatie en aanbod en verenigingen volgen in januari.

 

De resultaten in de vrijetijdsmonitor zijn afkomstig van verschillende bronnen. Eén van deze bronnen was de registratietool. 232 van de 308 gemeenten vulden de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor in. Van gemeenten die hieraan niet deelnamen is er wel data uit de andere dataverzameling beschikbaar.

 

Deze eerste resultaten lichten maar een tipje van de sluier. Het volledige rapporteringsplatform wordt gelanceerd op 15 januari 2019.


Sport Vlaanderen is actief op social media