Wil je een sportevenement organiseren of een sportieve lessenreeks starten? Dan sta je er niet alleen voor.

Wij proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen, met advies en informatie, maar ook met concrete, tastbare zaken. Een overzichtje...

Wat kan Sport Vlaanderen doen?

Logistieke ondersteuning

Sportmateriaal nodig? Op zoek naar trofeeën voor een wedstrijd? Dat kan geregeld worden. Naast financiële ondersteuning bieden we je ook op logistiek vlak alle hulp die je nodig hebt.

Gratis sportverzekering

Socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die een sportevenement willen organiseren, kunnen bij ons een gratis sportverzekering aanvragen. De evenementen moeten dan wel toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen en er mag geen aparte bijdrage gevraagd worden voor de verzekering.

Gratis lesgeverondersteuning

Sport Vlaanderen biedt gratis lesgeversondersteuning aan voor verenigingen, organisaties en sportclubs die willen starten met een aangepast aanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Onze provinciale promotiediensten staan je bij

In elk van de vijf Vlaamse provincies heeft Sport Vlaanderen een plaatselijke promotiedienst. In die provinciale promotiediensten kan je terecht voor promotiemateriaal rond bijvoorbeeld fit-o-meters of de maand van de sportclub. Daarnaast hebben ze ook een informatieve, begeleidende, adviserende en controlerende opdracht: verenigingen kunnen er dus ook advies en ondersteuning vragen.

We ondersteunen misschien wel jouw sportevenement

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aangezet worden tot sporten. Ze zijn leuk om naar te kijken, om aan deel te nemen of om te proeven van bepaalde sporten. Sinds verschillende jaren konden organisatoren van (top)sportevenementen dan ook financiële ondersteuning ontvangen vanuit Vlaanderen.

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale sportevenementen, zowel voor topsport, breedtesport als G-sport, werkten we een vernieuwd kader uit op Vlaams niveau.

judo_jongens.jpg

Geen sport zonder de juiste infrastructuur

stadion.jpg

Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.