Ondersteuning (top)sportevenementen

Wij ondersteunen jouw topsportevenement

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Sportevenementen kunnen er mee voor zorgen dat mensen aangezet worden tot sporten. Ze zijn leuk om naar te kijken, om aan deel te nemen of om te proeven van bepaalde sporten. Daarom konden sinds verschillende jaren organisatoren van (top)sportevenementen financiële ondersteuning ontvangen vanuit Vlaanderen. We willen Vlaanderen zo als (top)sportregio op de kaart zetten. Ze dragen bij tot het realiseren van topsportdoelstellingen, want we geven zo meer kansen aan jou om je te ontwikkelen en betere resultaten te boeken.

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de provinciale ondersteuning voor bovenlokale sportevenementen geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Voor de ondersteuning van internationale en bovenlokale sportevenementen, zowel voor topsport, breedtesport als G-sport, werkten we een vernieuwd kader uit op Vlaams niveau.