Erasmus-internal.jpg

Eén van de strategische doelstellingen in de beleidsnota 2014 -2019 van minister Muyters, is het internationale sportbeleid. Het Erasmus+-programma, dat Europese ondersteuning en subsidies voorziet voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport (2014 -2020), geeft sportorganisaties middelen om internationaal samen te werken en hun werking te internationaliseren.

 

Het programma richt zich voornamelijk op de breedtesport en op het verwezenlijken van de volgende doelstellingen:

  1. het bestrijden van doping, match-fixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie;
  2. de bevordering en de ondersteuning van goed bestuur in de sport en van de dubbele loopbanen (dual careers) van atleten;
  3. het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, maatschappelijke integratie en gelijke kansen en door het belang van bewegen voor je gezondheid steeds voorop te stellen.

 

Geïnteresseerd in het Erasmus+-project? Onze wegwijzer over het Erasmus + Sportprogramma zet je meteen op weg en geeft je een bondig overzicht van de inhoud, prioriteiten en praktische zaken. Je kan in Vlaanderen ook aankloppen bij het Agentschap JINT

 

Daarnaast biedt ook het Erasmus + Jeugdprogramma kansen aan jongeren uit de sportsector om deel te nemen aan vrijwilligerswerk, mobiliteit, jongereninitiatieven en partnerschappen.

 


Ten slotte kan je bij EPOS Vlaanderen terecht voor de kansen binnen het luik onderwijs en vorming (bvb. Trainers en lesgevers) van Erasmus+.

Op de website van het Uitvoerend Agentschap van de Europese Commissie, EACEA, dat alle oproepen beheert, vind je alle info en kan je jouw project online indienen.

 

Voor je tot actie overgaat, kan je het best de programmagids 2016 met alle inhoudelijke en praktische informatie voor het geldende oproepjaar doorlezen. Of laat je inspireren door dit overzicht van de in 2014 goedgekeurde Erasmus + sportprojecten.

  • Astrid Vervaet
  • Directeur kennis- en informatiecentrum sport
  • +32 2 553 69 22
  • Stuur een bericht