Net zoals wij er op Vlaams niveau voor ijveren om zo veel mogelijke mensen aan het sporten te krijgen, wil ook de Europese Unie haar inwoners meer laten bewegen.

Dat is een essentieel onderdeel van het Europese gezondheidsbeleid. Check bijvoorbeeld het EU-actieplatform voor voeding, lichaamsbeweging en gezondheid.

Inleiding

Net zoals wij er op Vlaams niveau voor ijveren om zo veel mogelijke mensen aan het sporten te krijgen, wil ook de Europese Unie (EU) haar inwoners meer laten bewegen. Dit doet ze via allerlei beleidsacties, subsidie-oproepen, campagnes…

Nomineer jouw organisatie voor de Europese #BEActive Awards 2022

Heeft jouw organisatie zich op een unieke manier ingezet om sport en fysieke activiteit te promoten? Nomineer dan voor 19 mei jouw organisatie om kans te maken op de #BEActive Awards van de Europese Unie. Aan deze awards zijn prijzen verbonden van maximaal 10.000 euro. De prijzen worden uitgereikt binnen vier categorieën: onderwijs, werkplek, lokale helden en ‘over generaties heen’. Meer informatie over hoe je jezelf kan nomineren vind je op onze website.

trappen jogger.jpg

Europese samenwerking in de sport: Erasmus+

erasmus+.jpeg

Erasmus+ is het subsidie-orgaan van de Europese Commissie waarmee subsidies uitgereikt worden aan verschillende domeinen (opleidingen, jeugd, onderwijs en sport). Deze subsidies staan ter beschikking van publieke of particuliere organisaties die actief zijn op een van deze gebieden en hun werking willen internationaliseren.

De Europese week van de sport

Europa en jongeren.jpg

In 2015 organiseerde de EU voor het eerst de Europese Week van de Sport: een sensibiliseringsactie die nieuwe en bestaande initiatieven rond sport, bewegen en gezondheid verzamelt in een grote Europese promotiecampagne. Ook Vlaamse organisaties kunnen eraan deelnemen. In Vlaanderen is de Europese Week gekoppeld aan de Maand van de Sportclub die we in samenwerking met Netwerk Lokaal Sportbeleid en Vlaamse Sportfederatie organiseren.

Wil je Europees gaan met jouw club, dan kan je je jaarlijks inschrijven voor de actie ‘Europese uitwisseling voor sportclubs’. Je maakt dan kans om een werkbudget te ontvangen om een uitwisseling te organiseren.

Sport, een Europese bevoegdheid

europa_vlaggen_juichen.jpg

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 is sport formeel een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven. 

De Raad van Europa heeft de voorbije decennia een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van sport, met internationale verdragen zoals de Anti-doping Conventie, de Conventie Supportersgeweld en de Conventie Wedstrijdvervalsing.