Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, het Netwerk Lokaal Sportbeleid en het Agentschap Integratie en Inburgering slaan de handen in elkaar om meer duiding te geven bij sport en vluchtelingen, meer specifiek naar aanleiding van de crisis in Oekraïne. We bieden een overzicht van de belangrijkste informatie over sport en vluchtelingen via de belangrijkste uitdagingen voor sport en specifieke achtergrondinfo. Aangepast aan de huidige situatie voor personen die Oekraïne ontvluchtten, maar ook breder van toepassing op alle in België verblijvende vreemdelingen. Laatste update: 5 juli 2022.

Tweede statement van ministers voor sport

Op 1 juli hebben meer dan 30 ministers van sport van gelijkgezinde landen een nieuw statement gepubliceerd over de oorlog in Oekraïne en de organisatie van internationale sportcompetities.

Het nieuwe statement stelt dat de Europese ministers de autonomie van sportorganisaties erkennen, maar hun overheidsstandpunt van 8 maart bekrachtigen. Met name,

  • Russische en Wit-Russische sportbestuursorganen zouden geschorst moeten worden van internationale sportfederaties,
  • Personen die nauw verbonden zijn met de Russische en Wit-Russische staten, inclusief maar niet beperkt tot overheidsfunctionarissen, moeten worden verwijderd uit invloedrijke posities in internationale sportfederaties, zoals besturen en organisatiecomités.
  • Nationale en internationale sportorganisaties zouden moeten overwegen om de uitzending van sportwedstrijden in Rusland en Wit-Rusland op te schorten.

Indien nationale en internationale sportorganisaties of andere organisatoren van evenementen ervoor kiezen om ‘sportpersonen’ (inclusief atleten, officials en bestuurders) uit Rusland en Wit-Rusland toe te staan ​​deel te nemen aan sportevenementen, dan:

  • Moet het duidelijk zijn dat ze niet de Russische of Wit-Russische staten vertegenwoordigen.
  • Zou het gebruik van officiële Russische en Wit-Russische vlaggen, emblemen en volksliederen moet worden verboden.
  • Moeten er passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat alle openbare verklaringen die worden afgelegd of symbolen die worden getoond tijdens sportevenementen - door alle betrokken atleten, officials en bestuurders - in overeenstemming zijn met deze benadering.

De ministers roepen alle internationale sportfederaties op om rekening te houden met deze principes, juichen al diegenen toe die al actie hebben ondernomen en moedigen onze eigen nationale sportorganisaties aan om samen te werken met hun internationale federaties om dit te doen. Deze beperkingen zouden moeten gelden totdat samenwerking in het kader van de op regels gebaseerde internationale orde weer mogelijk is geworden.

Dit standpunt is er is gekomen op initiatief van het Verenigd Koninkrijk en gesteund werd door de landen van de EU en andere internationaal gelijkgezinde landen als standpuntbepaling over hoe internationale sportorganisaties zich zouden moeten opstellen in hun relatie tot Rusland en Wit-Rusland.

Dit statement bevestigt het éérste statement van 8 maart eerder dit jaar. Minister Glatigny, minister van sport van de Franse Gemeenschap, draagt het woordvoerderschap voor België bij de EU en ondertekende het statement namens België, met steun van minister Weyts.

Kan je vluchtelingen aansluiten in je sportclub?

Ja. want er is geen probleem wat betreft identificatiegegevens. Inschrijving kan steeds, ongeacht aanwezigheid van officiële verblijfplaats of verblijfsdocument. In sommige gevallen kunnen de kosten die aan het lidmaatschap verbonden zijn bovendien voor het huidige seizoen kwijtgescholden worden.  Neem daarvoor contact op met je sportfederatie.

De aansluiting kan niet worden geweigerd omwille van het verblijfsstatuut. Dit is strijdig met het non-discriminatie beginsel en met het Internationaal Kinderrechtenverdrag. De sportclub heeft ook geen meldingsplicht indien iemand die onwettig verblijft zich wil aansluiten bij de sportclub.

Kunnen vluchtelingen deelnemen aan een competitie?

Daarover is geen duidelijke regel. Dit is specifiek per sport(federatie). Neem daarvoor contact op met je sportfederatie.

Kunnen vluchtelingen ook zelf vrijwilligerswerk uitvoeren?

Vluchtelingen (die Oekraïne ontvlucht zijn) en een geldig verblijfsdocument hebben, zoals een attest van tijdelijke bescherming, mogen ook vrijwilligerswerk doen. Voor meer tips en informatie kan je terecht bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Enkele handige tips

  • Neem contact op met je sportfederatie om te luisteren of er specifieke afspraken gelden voor  personen die Oekraïne ontvluchtten  (bv. gratis federatielidmaatschap).

  • Betaal als club/vrijwilliger niet zelf de kosten voor medische zorg of medicatie, maak ook geen gebruik van je eigen sociaal zekerheidsnummer.

  • Indien de betrokkene onwettig in het land verblijft en geen geldige ziekteverzekering (meer) heeft, signaleer dat onmiddellijk bij de arts of sociale dienst van het ziekenhuis. Zo geef je te kennen dat deze persoon voor de kosten gebruik wil maken van het recht op Dringende Medische Hulp. In dat geval zal de arts een attest Dringende Medische Hulp invullen en zal de sociale dienst van het ziekenhuis contact opnemen met het lokale OCMW om melding te maken van de medische interventie.

  • Bij een bezoek aan een huisarts kan je best met de betrokken persoon zelf contact opnemen met het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats van de vreemdeling. Een huisarts zal dit niet op zich nemen. Het OCMW zal dan de hulpvraag registreren en het sociaal onderzoek uitvoeren. De arts (beroepsgeheim), het ziekenhuis en het OCMW behandelen deze informatie vertrouwelijk (per Koninklijk Besluit). Stel de betrokkene hierover gerust.

Heb je ondertussen dringende vragen?

Heb je toch een dringende vraag die niet kan wachten? Neem dan contact via vluchtelingen@sport.vlaanderen, het centrale contactpunt voor de sportsector. Wij beantwoorden je vraag of verwijzen je door naar de juiste instantie.

Onze partners

Logo Agentschap Integratie en Inburgering  Logo Vlaamse Sportfederatie Log NSZ

Deze pagina delen