VTS-kwalificatie is niet vereist: Actief in jouw sport? Als begeleider in je sportclub, sporter, student LO, Aspirant-Initiator, Initiator, Instructeur B, Trainer B, Trainer A... Iedere sportbegeleider is welkom!

Heb je ooit de volgende uitspraken al eens gehoord of gedacht?

-          “Hij lijkt de info wel goed op te nemen, maar het leerproces verloopt zo traag”.

-          “Ze was zo een veelbelovende atlete, maar nu ze meer op haar eigen benen moet staan lijkt het er niet meer uit te komen”.

-          “Het team deed alles perfect, maar ze zakten als een kaartenhuisje in elkaar na die ene onverwachte tegenslag”.

Misschien hebben de atleten waarover het in deze uitspraken gaat wel nood aan meer zelfregulatie en aanpassingsvermogen.

Zelfregulatie verwijst naar processen die een individu in staat stellen zijn doelgerichte activiteiten zelf te sturen doorheen de tijd en veranderende omstandigheden. Dit houdt in dat de persoon zijn gedachten, gevoelens, gedrag en aandacht zelf bijstuurt indien nodig. In een sportcontext kan dit gezien worden als de mate waarin een atleet het eigen leerproces kan sturen, terwijl men ouder wordt, hogere niveaus bereikt, of ook andere eisen buiten de sport ervaart. Een team met een gezond aanpassingsvermogen is in staat met oplossingen te komen en dit vlot te vertalen in de praktijk op het veld. De coach is de expert van de sportactiviteit, maar atleten mogen niet gezien worden als louter passieve ontvangers van de kennis en aanwijzingen van de coach. De atleet dient de door de coach aangereikte vaardigheden en tips in zich op te nemen en er zelf mee aan de slag gaan.

In deze workshop gaan we aan de slag met die vaardigheden die atleten nodig hebben om dergelijke zelfregulerende leerlingen en performers te worden. De workshop bestaat uit een theoretisch luik waarin de nodige zelfregulatievaardigheden worden uiteengezet en besproken. In het praktische luik staan we stil bij hoe het aanleren van deze vaardigheden kan opgenomen worden in de bestaande coachingstijl en oefeningen. Zelfregulatievaardigheden en aanpassingsvermogen kunnen mits de nodige individualisatie reeds aangeleerd worden aan jonge  atleten.

 

Docent: Arijs Cedric

Cedric Arijs werkt als prestatie- en gezondheidspsycholoog zowel met 'high performers' uit allerlei prestatiecontexten (sport, bedrijfsleven, performance arts,...), als met mensen die willen werken aan een gezondere levensstijl en persoonlijk welzijn. Hij behaalde een master Klinische Psychologie (Universiteit Gent) en een European Master in Sport & Exercise Psychology (Griekenland & Duitsland). Hij is verbonden aan de Universiteit Gent als praktijkassistent. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.

Docent: Arijs Cedric

Cedric Arijs werkt als prestatie- en gezondheidspsycholoog zowel met 'high performers' uit allerlei prestatiecontexten (sport, bedrijfsleven, performance arts,...), als met mensen die willen werken aan een gezondere levensstijl en persoonlijk welzijn. Hij behaalde een master Klinische Psychologie (Universiteit Gent) en een European Master in Sport & Exercise Psychology (Griekenland & Duitsland). Hij is verbonden aan de Universiteit Gent als praktijkassistent. Voor meer info zie www.cedricarijs.com.

donderdag 10 september 2020

19:00 - 22:00

Sport Vlaanderen Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge

donderdag 17 september 2020

19:00 - 22:00

Sport Vlaanderen Brugge
Nijverheidsstraat 112
8310 Brugge

Doelgroep

Trainers

Prijs

50.00 EUR

Max aantal inschrijvingen: 10

Uiterste inschrijfdatum: 14/07/2020

Contact

  De Wilde Katleen

  +32 2 209 47 13

  katleen.dewilde@sport.vlaanderen