Teambuilding


Teambuilding1.JPG
Teambuilding.JPG
Teambuilding (2).JPG

Samenwerkings- en teambuildingsspelen zijn voor iedereen toegankelijk en hebben een hoog fungehalte. De activiteiten zijn gebaseerd op een vertrouwensbasis tussen de deelnemers.

 

Hieronder enkele voorbeelden uit het programma:


•   Big A

Evenwichtsproef waarbij samenwerking tussen de deelnemers een must is.


•   Kaboutereiland

Een proef waarbij door intelligente samenwerking kabouters uit een benarde situatie moeten gered worden.


•   Memory

Een geheugenspel waarbij door samenwerking en communicatie de juiste  oplossing kan gevonden worden.

 

•   Flying carpet

Samenwerkingsspel op ritme


•   Toren van Pisa

Binnen een bepaalde tijd een zo hoog mogelijke toren bouwen bestaande uit blokken van verschillende grootte

Reservaties en tarieven

Onze teambiulding games worden begeleid door een team van ervaren professionele monitoren. Gelieve minimum 14 dagen op voorhand te reserveren.

Een sessie duurt 3 uur en er wordt gewerkt in groepen van 20.

 

Meer info over de tarieven, neem dan even contact op:

Contact