Huishoudelijk Reglement

HHR Sport Vlaanderen Brasschaat

Sporters die van onze sportaccommodaties gebruik maken, moeten zich altijd houden aan het huishoudelijk reglement