Rest_1-.jpg

Sport Vlaanderen Brasschaat

waar ook G-sporters zich thuis voelen

Eline Berings wordt ethisch consulent bij Sport Vlaanderen

10/06/2022

We blijven investeren in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Als extra bouwsteen in ons integriteitsbeleid stellen we nu voormalig hordeloopster Eline Berings aan als Consulent Ethiek in de topsport.

De voorbije jaren is er ontzettend veel geïnvesteerd in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag: in betere procedures, gedragscodes en preventieve maatregelen. Elke sportfederatie is sinds 1 januari 2021 verplicht om zowel een Aanspreekpunt Integriteit (API) als een tuchtcommissie te hebben voor grensoverschrijdend gedrag. Met voormalig hordeloopster en psychologe Eline Berings als Consulent Ethiek in de topsport, zetten we bij Sport Vlaanderen opnieuw een grote stap richting een integere (top)sportbeleving voor iedereen. “Met Eline hebben we iemand met kennis van zaken”, stelt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Als psychologe en ex-atlete begrijpt ze de veeleisendheid van topsport en zal ze toezien op de uitvoering van een integer topsportklimaat in Vlaanderen.”

 

De recente verhalen van grensoverschrijdend gedrag in de topsportwereld tonen aan dat er een duidelijk beleid nodig is inzake integriteit. Naast verplichte API’s en tuchtcommissies zijn er ook specifieke topsportmaatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Vlaanderen zet in op vorming van coaches, onder andere over thema’s als voeding en mentale druk. We stippelen vormingstrajecten uit voor technische directeurs topsport en ook binnen de opleidings- en bijscholingstrajecten voor trainers in de Vlaamse Trainersschool is er structureel en systematisch aandacht voor motiverend coachen.

 

De nieuwbakken Consulent Ethiek in Topsport, Eline Berings, moet ervoor zorgen dat de voorwaarden voor het creëren van een veilig topsportklimaat grondig worden doorgevoerd. Ze zal in nauw contact staan met trainers, coaches en andere experten in de omkadering van de topsporters. Ze zal zeer gericht, én in samenwerking met ICES (Centrum voor Ethiek in de Sport), zowel preventieve als reactieve initiatieven nemen om de topsporter op alle mogelijke manieren te ondersteunen en erop toe te zien dat ieders integriteit gewaarborgd wordt.


Volg Sport Vlaanderen Brasschaat op