Rest_1-.jpg

Sport Vlaanderen Brasschaat

waar ook G-sporters zich thuis voelen

Paul De Knop, voormalig voorzitter van raad van bestuur van Bloso, overleden

05/08/2022

We vernamen vandaag met grote droefheid het overlijden van Paul De Knop, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Bloso, het huidige Sport Vlaanderen.

Paul De Knop was naast zijn carrière als prof, decaan en rector bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) – hij doceerde onder meer sportsociologie en sportbeleid – ook actief in het sportbeleid van Vlaanderen. Zo was hij in de periode 1999 tot 2006 voorzitter van de raad van bestuur van het toenmalige Bloso, nu Sport Vlaanderen.

 

 

Nadien was hij ook adjunct-kabinetchef (2006-2008) op het kabinet Sport van minister Bert Anciaux en gaf hij belangrijke impulsen aan onder meer het Vlaams topsportbeleid. 

Paul De Knop - Belgaimage-1487721.jpg

Actie tegen huidkanker

Paul De Knop kreeg enkele jaren geleden de diagnose melanoomkanker (huidkanker). Hij zette zich nadien in om anderen hiervoor te behoeden. In samenwerking met de Stichting tegen Kanker, VUB, UZ Brussel, Gezond Sporten Vlaanderen en Sport Vlaanderen was hij de bezieler van de campagne “Smeer’em”. 

 

De sensibiliseringscampagne wil ouders en sportaanbieders ertoe aanzetten om sporters al vanop jonge leeftijd te beschermen tegen blootstelling aan de zon, ook wanneer het bewolkt is maar de UV-index hoog is. Zo worden er door het initiatief van Paul De Knop nu nog steeds in heel wat Vlaamse steden en gemeenten én in de sportcentra van Sport Vlaanderen zonnecrèmedispensers voorzien. 

 

“Paul De Knop had een grote invloed op het sportbeleid in Vlaanderen”, zo zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen. “Hij zorgde ervoor dat publiek-private samenwerkingen om sportinfrastructuur te bouwen, mogelijk werden in Vlaanderen. En hij bleef steeds actief meewerken aan het sportbeleid, ook na de diagnose van zijn ziekte. De campagne smeer’em is daar vandaag een mooi voorbeeld van.”

 

Sport Vlaanderen wenst zijn medeleven te betuigen aan zijn vrouw en onze collega Chantal Maes, aan zijn familie, vrienden en oud-collega’s.

Paul De Knop - Belgaimage-1716421.jpg

Volg Sport Vlaanderen Brasschaat op