Rest_1-.jpg

Sport Vlaanderen Brasschaat

waar ook G-sporters zich thuis voelen

Sport- en milieusector gaan samen voor duurzamere sportevenementen

04/07/2022

Sport Vlaanderen, de OVAM, Bond Beter Leefmilieu, Fost Plus en Mooimakers lanceren inspiratiegids om sportevenementen duurzamer te organiseren.

Voortaan kunnen organisatoren van sportevenementen beroep doen op een handige inspiratiegids om de vele sportevenementen die Vlaanderen rijk is duurzamer te maken. De gids bevat tal van goede praktijkvoorbeelden en bruikbare tips rond duurzaamheid, waarmee organisatoren concreet aan de slag kunnen. Vooral buitensportevenementen hebben baat bij de vele innovatieve aanbevelingen rond afval, catering, energieverbruik en mobiliteit. De inspiratiegids is een initiatief van Sport Vlaanderen, de OVAM, Bond Beter Leefmilieu, Fost Plus en Mooimakers. Ze werd bij de lancering in Zoutleeuw meteen aan de praktijk getoetst tijdens ‘Vlaams-Brabant Wandelt’, een initiatief van Wandelsport Vlaanderen vzw en Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw.

Sportsector en milieusector vinden elkaar

Wat gezond is voor de mens, is dat vaak ook voor onze planeet. Helaas is dat met sportevenementen vaak nog niet het geval: denk maar aan wegwerpbekers, zwerfplastic van gelletjes of cateringoverschotten. Duurzame sportevenementen zijn gelukkig aan een inhaalrace bezig. Dit is mede te danken aan twee werelden die elkaar gevonden hebben: enerzijds Sport Vlaanderen, die de sportsector vertegenwoordigt, en anderzijds de belangrijkste instanties in Vlaanderen die rond duurzaamheid werken: Bond Beter Leefmilieu, de OVAM, Fost Plus en Mooimakers. Een eerste vrucht van deze samenwerking ziet nu het licht: een duurzaamheidsgids voor sportieve en recreatieve evenementen.

 

“Vlaanderen telt heel wat buitensportevenementen. Bij de organisatie van dergelijke evenementen komen heel wat zaken kijken, waarbij we de impact op de omgeving en de natuur niet uit het oog mogen verliezen", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "Met de organisatie van het WK Wielrennen in 2021 legden we de lat alvast heel hoog. Zo werden onder andere 2000 vrijwilligers ingezet via ecoteams, was 95% van de energie afkomstig van hernieuwbare bronnen en werden 200.000 herbruikbare drinkbekers voorzien. Met een inspiratiegids vol nuttige tips en voorbeelden willen we nu ook de vele andere organisatoren van buitensportevenementen aanzetten om ook hun sportevenementen zo duurzaam mogelijk te organiseren."

 

“De OVAM werkt sinds 2010 aan de verduurzaming van evenementen”, zegt Christof Delatter, wnd. administrateur-generaal bij de OVAM. “We bieden bijvoorbeeld de Groeneventscan gratis ter beschikking aan op onze website om organisatoren te helpen bij het maken van duurzamere keuzes. Tot 2019 reikten we jaarlijks de Groenevent Award uit aan de duurzaamste evenementen van Vlaanderen. Uit ervaring weten we dan ook dat de theorie één ding is en de praktijk iets anders. We zijn heel blij met de publicatie van deze gids die aan de hand van 7 thema’s focust op allerhande voorbeelden uit de praktijk, waarmee organisatoren onmiddellijk aan de slag kunnen. We hopen om sportorganisatoren te inspireren, en zij op hun beurt de deelnemers.”

 

"Sport verbindt en brengt honderdduizenden mensen samen”, zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu. “Dat organisatoren van sportevenementen steeds meer oog hebben voor duurzaamheid is belangrijk. Met deze gids willen we er als milieubeweging toe bijdragen dat organisatoren verder uitgroeien tot ambassadeurs voor duurzaamheid."

 

“Het gedrag van elke burger ten aanzien van duurzaamheid is niet altijd consequent: we verkondigen veel mooie voornemens, maar in de praktijk krijgen ons eigen belang en gemakzucht vaak de bovenhand op de duurzame oplossingen”, zegt Lieven Hostens, voorzitter Wandelsport Vlaanderen. “Reken voor meer duurzaamheid niet op de anderen, duurzaamheid begint bij iedereen, dus ook bij jezelf! We hopen dat deze inspiratiegids onze wandelclubs en hun vele leden actief doet bijdragen aan die noodzakelijke mentaliteitsverandering rond dit meer dan actueel thema.”

 

De gids is geen theoretisch handboek, maar een praktische handleiding met concrete tips en tricks voor de verduurzaming van sportevenementen. Per impactdomein vind je tientallen praktijkvoorbeelden van Vlaamse en internationale sportevenementen die organisatoren op een positieve, coachende manier laten ontdekken hoe het moet. Op het einde vinden ze nog een handige checklist.

 

De gids geeft tips en voorbeelden voor zeven impactdomeinen:

  • Organisatie: opmaak van een duurzaamheidsplan, oprichting van ecoteams
  • Mobiliteit: opmaak van een mobiliteitsplan waarbij het S.T.O.P.-principe wordt toegelicht (in volgorde van voorkeur: stappen, trappen, openbaar vervoer en privaat autovervoer).
  • Afval: afvalbeheer, praktische en haalbare alternatieven voor onder andere wegwerpstartnummers, goodiebags en signalisatie.
  • Catering: hier hebben we het onder meer over de wetgeving die sinds 2020 zo veel mogelijk wegwerpverpakkingen voor het aanbieden van drank verbiedt en over de uitbreiding van deze regelgeving sinds 2022 naar bereide voedingsmiddelen op evenementen van overheden.
  • Ruimte: gaat dieper in op natuurbescherming en de keuze van de locatie.
  • Energie en water: maximaal reduceren in douches, toiletten, verlichting
  • Communicatie: Inspireren, sensibiliseren en engageren vormen de sleutel tot een duurzaam sportevenement op korte en lange termijn.

De inspiratiegids voor duurzame sportevenementen zal actief gepromoot worden in het Vlaamse sportlandschap bij zoveel mogelijk organisatoren van sportevenementen, sportfederaties, lokale besturen en sportclubs.

 

Wandelsport Vlaanderen vzw is er alvast mee aan de slag gegaan als overkoepelende sportfederatie van de wandelclubs en hun honderden wandelevenementen per jaar. Hun voortrekkersrol rond duurzaamheid zullen ze – dankzij deze inspirerende handleiding – actief blijven vervullen. Wandelklub Halewijn Zoutleeuw vzw kreeg alvast een goed startrapport van de OVAM voor hun reeds geleverde inspanningen voor een zo duurzaam mogelijke versie van de provinciale dag ‘Vlaams-Brabant Wandelt’.

 

De inspiratiegids wordt enkel digitaal ter beschikking gesteld en zal regelmatig geactualiseerd worden. Raadpleeg de eerste versie op de website van de OVAM.


Volg Sport Vlaanderen Brasschaat op